W najbliższy poniedziałek, 18 września 2023 r., w archidiecezji przemyskiej rozpocznie się peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Miejscem inauguracji będzie parafia pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, a zakończenie przewidziano 1 marca 2025 roku w Strachocinie.

O idei i znaczeniu peregrynacji obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Archidiecezji Przemyskiej mówił na antenie Radia FARA bp Krzysztof Chudzio. – We współczesnym świecie z łatwością można dostrzec proces degradacji wartości, postrzegania człowieka. Niestety coraz bardziej dostrzegamy prądy przeciwne Ewangelii. One coraz bardziej uderzają w młodych ludzi, w wierzących. Coraz bardziej niszczona jest rodzina i to jest odpowiedź, aby przeciwstawić się takim prądom, ale w takim znaczeniu, że chcemy ratować rodzinę i wiarę – podkreślał biskup.

–  W tej sytuacji patrzymy na sposób działania Kościoła, na drogi jakimi przez całe wieki kroczył (…) Mieliśmy na początku XX wieku, kiedy podobne nurty dość mocno uderzały w Kościół, w ludzi wierzących. Wtedy nasz święty biskup Józef Sebastian Pelczar podjął decyzję, aby w sposób nadprzyrodzony szukać odpowiedzi i obrony przed tym złem, które tak mocno się szerzyło. On wtedy rozwijał kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale też poświęcił diecezję i rodziny Bożemu Sercu. Było to skuteczne. Stąd też nie szukamy nowych dróg, ale chcemy iść tą drogą, by Pana Jezusa prosić, aby jako Najwyższy i Jedyny Pasterz Kościoła stał się tym, który przybliżony nam przez tę obecność obrazu i całą atmosferę modlitwy, wyrażenia swojej wiary, sprawił, że ta brona będzie miała wymiar nadprzyrodzony – dodał.

Z kolei ks. Jan Szeląg, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, podał informacje o samym przebiegu diecezjalnej peregrynacji, ale zwrócił tez uwagę na drugi jej etap – peregrynację domową w poszczególnych parafiach, która będzie związana z celebracją rodzinną. – Każdy ksiądz proboszcz, uwzględniając roztropność duszpasterską, specyfikę i tradycje swojej parafii (…) podejmie decyzję w jakim terminie i w jaki sposób będzie się odbywała ta peregrynacja po domach – powiedział ks. Szeląg.

Fizycznie będzie przygotowany obraz, dwa lub trzy, w zależności od wielkości parafii. Wcześniej rodziny, które się zapiszą przez stronę internetową parafii, albo przez posłańców np. z Akcji Katolickiej (forma dowolna) będzie stworzona taka lista osób które pragną przyjąć ten obraz do swoich domów – dodał.