Zapraszamy do wysłuchania katechezy br. Roberta Krawca, kapucyna, Asystenta Krajowego Grup Modlitwy Ojca Pio w Polsce, którą w poniedziałek, 18 września 2023 r. wygłosił na antenie Radia FARA. Brat Robert wskazuje w niej, jak powinna wyglądać modlitwa wstawiennicza, o co mamy prosić w pierwszej kolejności oraz jakie predyspozycje powinni mieć wystawiennicy i osoby proszące o modlitwę, by była ona skuteczna.

Poprzednie audycje