W archidiecezji przemyskiej rozpoczęła się peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Miejscem inauguracji stała się parafia pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, natomiast zakończenie  przewidziano na 1 marca 2025 roku w Strachocinie.

Czas peregrynacji staje się doskonałą okazją do poznania historii poszczególnych parafii oraz prowadzonego w nich duszpasterstwa, stad też na antenie Radia Fara rozpoczął się cykl audycji poświęconych peregrynacji, w których rozmawiamy z Proboszczami parafii nawiedzanych przez obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Gościem pierwszej rozmowy emitowanej w Radiu FARA w poniedziałek, 18 września 2023 r. był ks. prał. Marian Brocho, proboszcz parafii kolegiackiej w Jarosławiu.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

RELACJA Z UROCZYSTEGO POWITANIA OBRAZU NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
W KOLEGIACIE PW. BOŻEGO CIAŁA W JAROSŁAWIU

1 dzień peregrynacji w Archidiecezji Przemyskiej – 18 września 2023 r.
tekst: Julia Sroczyk

W Jarosławiu, 18 września 2023 r. zainaugurowano archidiecezjalną peregrynację obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem abpa Mieczysława Mokrzyckiego miała miejsce w jarosławskiej parafii pw. Bożego Ciała.

Rozpoczęcie archidiecezjalnej peregrynacji od Jarosławia łączy się z jubileuszem 700-lecia powstania pierwszej parafii w tym mieście. Ponadto w tym roku obchodzone jest 500-lecie powstania Jarosławskiej Kapituły Kolegiackiej oraz 450-lecie przybycia oo. Jezuitów do Jarosławia.

Wydarzenie rozpoczęło się procesją spod Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke do jarosławskiej Kolegiaty. W barwnym orszaku wzięli udział licznie zgromadzeni kapłani, siostry zakonne oraz wierni. Wraz z nimi maszerowali święci, błogosławieni oraz postaci historyczne, związane z archidiecezją przemyską i Jarosławiem, w które wcielili się parafianie Kolegiaty, jak również mieszkańcy miasta.

Momentem centralnym była uroczysta Msza Święta sprawowana w kościele pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Przewodniczył jej abp Mieczysław Mokrzycki. Wraz z metropolitą lwowskim Mszę Świętą koncelebrowali – abp Adam Szal, metropolita przemyski, bp Krzysztof Chudzio, bp Edward Białogłowski, o. Jarosław Paszyński SJ, prowincjał oo. Jezuitów, przedstawiciele Kapituły Kolegiackiej, zakonu oo. Jezuitów, proboszczowie parafii jarosławskich i okolicznych miejscowości.

Obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kolegiacie przywitał proboszcz tutejszej parafii ks. prał. Marian Bocho. – Przychodzi do nas Jezus, Dobry Pasterz w znaku obrazu Swojego Najświętszego Serca, wyznaczając tym samym program dla naszej parafii i archidiecezji na najbliższą i dalszą przyszłość. Program na nowy VIII wiek, w który wkraczamy – mówił ks. Bocho.

W okolicznościowej homilii abp Adam Szal przypomniał wiernym, że słowa Jezusa Przyjdźcie do mnie wszyscy to wielkie zaproszenie, które rozbrzmiewa przez całe Boże Objawienie. – Już w Starym Testamencie pojawia się wezwanie do odpowiedzi na Bożą Miłość naszą ludzką miłością. To wezwanie i zaproszenie do serca, do miłości jest widoczne choćby przy okazji zawarcia przymierza między Bogiem a ludem izraelskim – dodał abp Szal.

O miłości płynącej z Serca Jezusowego byli przekonani nie tylko święci z kart Ewangelii. – Kult miłości Boga, symbolizowany przez przebite Serce Jezusa był zawsze obecny w Kościele. Widzimy to choćby w pismach Ojców Kościoła – mówił kaznodzieja. Szczególną czcicielką Serca Jezusowego była św. Małgorzata Maria Alacoque. Sam Chrystus wybrał ją na powiernicę Swego Serca. To przez nią Pan Jezus przypomniał ludziom, jak bardzo nas kocha, jak bardzo boli Go ludzka obojętność. Jak bardzo pragnie by człowiek w Jego Boskim Sercu szukał sensu swego życia i radości zbawienia – zaznaczył metropolita przemyski.

Kaznodzieja przypomniał także postać św. Józefa Sebastiana Pelczara, który jako biskup przemyski krzewił kult Serca Jezusowego w naszej archidiecezji. – To Serce jest szkołą cnót wszystkich, w której możemy się uczyć życia świętego, a szczególnie miłości – mówił abp Szal, cytując św. Pelczara.

Za świętym biskupem obecny metropolita przemyski zachęcał zgromadzonych wiernych, by poświęcić swoje życie Sercu Jezusa. Podał także konkretne wskazówki, jak dziś możemy czcić Najświętsze Serce Jezusa. – Okazywanie czci Sercu Pana Jezusa to unikanie grzechu, zachowywanie Bożej woli, wszystkich przykazań, a także kontemplacja i rozważanie tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Serce Pana Jezusa uczy nas posłuszeństwa i cierpliwości w dźwiganiu krzyża codziennego życia – podkreślił kaznodzieja.

Po odśpiewanym hymnie Te Deum słowo podziękowania wygłosił ks. Marian Bocho. – Wyśpiewaliśmy tę pieśń uwielbienia dla Boga, ogarniając przestrzeń siedmiu wieków. Dziękując Bogu za to, że przyszedł na tę jarosławską ziemię i poszczególne pokolenia doświadczały miłości Bożego Serca – mówił proboszcz Kolegiaty. Ksiądz abp Adam Szal zapalił także symboliczną świecę, oznaczającą wejście w VIII wiek istnienia jarosławskiej Kolegiaty.

Na zakończenie wierni otrzymali papieskie błogosławieństwo, którego udzielił metropolita przemyski. Do błogosławieństwa przypisany został odpust zupełny. Łask tych mogli dostąpić także łączący się duchowo, za pośrednictwem transmisji radiowo-telewizyjnej Radia FARA. Tak uroczyste błogosławieństwo związane było z jubileuszem 700-lecia powstania pierwszej parafii w Jarosławiu.

Z Jarosławia obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa zostanie przekazany do parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tywoni. Peregrynacja po parafiach Archidiecezji Przemyskiej planowo będzie trwać do marca 2025 r.