Wspólnota Posłani w Duchu Świętym, działająca przy parafii franciszkańskiej w Przemyślu zaprasza na kurs „Posłani”. To okazja, by odnowić swoją wiarę.

To kurs ewangelizacyjny, kurs miłości i wiary. Skierowany jest do osób pogubionych, które szukają i nie wiedzą czego, a brakuje im Pana Boga i relacji z nim – mówi Anna Panek, koordynator Wspólnoty Posłani w Duchu Świętym.

Jak dodaje Mariola Hrycak, lider diakonii medialnej Wspólnoty Posłani w Duchu Świętym, kurs „Posłani” oparty jest na kerygmacie. – Każde spotkanie to osobny punkt kerygmatu. Spotkania będą się odbywać w siedem czwartków i jedną sobotę.

Pierwsze spotkanie w ramach kursu „Posłani” planowane jest na 5 października. Będzie to czas słuchania konferencji, ale także dzielenia się doświadczeniem wiary i życia w bliskości z Bogiem.