CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

25 lutego – 10 kwietnia 2022

Od pierwszych godzin kryzysu, wywołanego działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, Caritas Archidiecezji Przemyskiej podjęła szerokie pasmo działań, zarówno na rzecz napływających w nasze strony olbrzymiej ilości uchodźców, jak również zorganizowała ogromną skalę pomocy humanitarnej przekazanej w głąb Ukrainy. Wśród najważniejszych inicjatyw przemyskiej Caritas warto wymienić:

 • Utworzyliśmy trzy magazyny z pomocą humanitarną:
  – w Leżajsku – przyjmujemy tam tiry i busy,
  – w Tryńczy – gdzie przyjmujemy paczki dla Ukrainy z Caritas diecezjalnych,
  – w Przemyślu – przyjmujemy w nim busy i dary od osób indywidualnych;
 • Pomoc humanitarna przekazana dotąd na teren Ukrainy to 285 tirów oraz 89 busów. Do 10 kwietnia br. przekazano ok. 7 111 ton różnych produktów. Wartość przekazanej pomocy to ok. 38 463 228 zł. Pomoc ta trafiła do Lwowa, Tarnopola, Charkowa, Odessy, Czernihowa, Kijowa, Zaporoża, Żytomierza, Dniepra, Winnicy, Kamieńca Podolskiego, do uchodźców w zachodniej Ukrainie, znajdujących się w kryzysie humanitarnym;
 • Przekazaliśmy 100 agregatów prądotwórczych;
 • Przygotowywaliśmy 30 tys. kanapek dziennie;
 • Organizacja pomocy psychologicznej oraz informacyjnej;
 • Codziennie z obiadów, przygotowywanych w jadłodajni dla potrzebujących prowadzonej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Leżajsku w ramach rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, korzysta 21 uchodźców z Ukrainy;
 • 20 dzieci uczestniczy w zajęciach w świetlicy dla dzieci w Łańcucie;
 • Rotacyjnie w Domu Matki i Dziecka w Przemyślu schronienie znalazło 20 matek z dziećmi;
 • Całodobową opieką oraz leczeniem objęto 35 osób chronicznie chorych z Ukrainy, które znalazły miejsce w prowadzonych przez Caritas: Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
  w Przemyślu (ul. Słowackiego), Domu Spokojnej Starości Caritas w Kąkolówce oraz Domu Pomocy Społecznej im. św. Alberta w Przemyślu;
 • Ojciec Święty Franciszek dla poszkodowanych skutkami wojny na Ukrainie ofiarował 15 agregatów prądotwórczych oraz tira z pomocą humanitarną;
 • Całodobowa pomoc wolontariuszy Caritas na granicy i w punktach recepcyjnych (Dworzec PKP Przemyśl, Medyka, Korczowa, Krościenko);
 • Obsługa żywieniowa w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu przy ul. Mickiewicza. Każdego dnia przemyska Caritas dostarczała do ośrodka około 600 porcji obiadów;
 • Dostarczanie posiłków dla dzieci z sierocińców (ok. 600) na dworzec kolejowy w Medyce;
 • Obsługa żywieniowa wolontariuszy (250 osób dziennie);
 • Uruchomiliśmy w 16 placówkach Caritas punkty zbierania pomocy rzeczowej, przekazywanej z terenu Archidiecezji (m.in. w Przemyślu, Sanoku, Krośnie, Kąkolówce, Leżajsku, Łańcucie, Ustrzykach Dolnych, Dydni i Zarzeczu);
 • W pomieszczeniach przy restauracji „Perła” w Przemyślu uruchomiono tzw. „bawialnię” dla matek z dziećmi przyjeżdzających z terenów objętych wojną, wyposażając ją w potrzebne materiały animacyjne i opiekuńcze. Każdego dnia z tej formy pomocy korzystało około 100 matek z dziećmi. W nocy pomieszczenie to służyło dla nich jako noclegownia;
 • Przemyska Caritas przekazała 45 wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych migrantów, którzy znaleźli się na terenie Archidiecezji;
 • Organizacja spotkań modlitewnych w intencji pokoju na Ukrainie, uchodźców oraz wszystkich zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom wojny.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej dziękuje wszystkim ofiarodawcom, wolontariuszom, Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Leżajsk i Gminy Tryńcza, kołom gospodyń wiejskich, centrom integracji społecznej oraz spółdzielniom socjalnym za poświęcony czas i ofiarną pomoc uchodźcom z Ukrainy.

ks. Artur Janiec
Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej


PARAFIE

Brzyska Wola:

 • Zbiórka pieniężna 6300 zł -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Budy Łańcuckie & Wólka Grodziska:

 • Zbiórka żywności, napojów, środków czystości i potrzebnych artykułów codziennego użytku. Dary zostały dostarczone do parafii w Korczowej, a następnie do jednego z domów rekolekcyjnych k. Lwowa, gdzie przebywa ok. 200 uchodźców.
 • Zbiórka darów z parafii (żywność, środki higieniczne) dla uchodźców z Ukrainy. Przewieziono je dostawczym busem do magazynu w Ustrzykach Dolnych dla rozdysponowania na przejściu w Krościenku.

Cieszacin Wielki:

 • Zbiórka odzieży, żywności i leków przekazanych bezpośrednio do Lwowa.

Dobieszyn:

 • Zbiórka pieniężna 6589 zł -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Gać:

 • Zbiórka pieniężna 4500 zł -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • Szkolne Koło Caritas – zbiórka najbardziej potrzebnych rzeczy (koce, kołdry, pościel, środki medyczne i higieniczne), przekazanych uchodźcom znajdującym się w Domu Dziennego Pobytu w Łańcucie
 • Siostry Służebniczki zorganizowały zbiórkę przetworów w słoikach na posiłki dla dzieci i kobiet z Ukrainy żywiących się u Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu

Grzęska:

 • Zbiórka pieniężna -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • Szkolne Koło Caritas wraz z Samorządem Uczniowskim SP w Grzęsce prowadzi zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów (środki opatrunkowe, higieny osobistej, żywność dla najmłodszych dzieci).
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Grzęsce prowadzi zbiórkę żywności długoterminowej, kosmetyków i chemii oraz środków opatrunkowych, koców i śpiworów.
 • Sklepy spożywcze prowadzą zbiórkę żywności długoterminowej.
 • Na terenie parafii gościnę znalazło 10 osób z Ukrainy.

Handzlówka:

 • Zbiórka pieniężna 3010 zł -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • Parafialny Zespół Caritas organizuje zbiórkę potrzebnych artykułów dla uchodźców.

Jarosław pw. Bożego Ciała (Kolegiata):

 • Zbiórka pieniężna 19 870 zł -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • Stała opieka wobec 114 uchodźców z Ukrainy ze wsparciem materialnym.
 • Zbiórka żywności, napojów, środków czystości i potrzebnych artykułów codziennego użytku przez parafian, a także przez uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Plastycznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Dary zostały dostarczone do Caritas we Lwowie.
 • Udział Harcerzy w wolontariacie na przejściu granicznym w Korczowej, jak również zaangażowanie w działania podejmowane przy parafii (przeprowadzenie kwesty, przygotowanie transportu do Lwowa, pomoc w rozwożeniu darów do rodzin, które przyjęły uchodźców).
 • Przekazanie transportu humanitarnego do Caritas we Lwowie.
 • Udzielenie wsparcia i noclegu wolontariuszom z Mediolanu (Włochy) pomagającym uchodźcom.
 • Udzielenie pomocy Rodzinie z Kijowa poprzez zakwaterowanie w domu parafialnym.
 • Udzielenie wsparcia materialnego wolontariuszom we Lwowie, współpracującym z parafią.
 • Pomoc duchowa i psychologiczna dla uchodźców udzielona przez poszczególne osoby z parafii.
 • Msza Święta dla katolików z Ukrainy w języku ukraińskim.

Jarosław pw. NMP Królowej Polski:

 • Zbiórka pieniężna 15 700 zł -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • Parafia NMP Królowej Polski w Jarosławiu razem ze Stowarzyszeniem Nowa Kultura i Nowa Arka, które dysponuje domem Wsparcia dla Bezdomnych w Ożańsku, udzieliła pomocy 40 uchodźcom, w tym dziewięciu studentom z Izraela. Obecnie pomagamy 19 uchodźcom, w  tym sześciu matkom i dziesięcioro dzieciom. Nasza pomoc obejmuje: transport, zakwaterowanie i wyżywienie, pomoc w zakupach. Ponadto są przygotowywane systematycznie co dwa dni pożywne zupy, które są dostarczane do Korczowej lub do Przemyśla. Parafianie obdarowują naszych gości z Ukrainy tym wszystkim, co jest im potrzebne.
 • Jedna rodzina doświadczona paraliżem ojca została przetransportowana przez nas do Grodziska Mazowieckiego.
 • Kawiarenka przy parafii rozprowadzała muffinki, z których dochód przeznaczony był na wsparcie matek i dzieci z Ukrainy.
 • Rodzinom z Ukrainy zakwaterowanym w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego zrobiono zakupy za 1000 zł.
 • Zapewniamy noclegi wolontariuszom z Niemiec.

Laszki:

 • Zbiórka pieniężna -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • Zbiórka: żywność, środki czystości, chemia, ubrania dla dzieci i dorosłych, koce, kołdry, wózki dla dzieci, słodycze, środki opatrunkowe i do dezynfekcji ran.
 • Na terenie parafii rodziny przyjmują uchodźców. Obecnie około 50 osób.

Leżajsk – Fara:

 • Zbiórka pieniężna 35 000 zł -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • Zbiórka darów materialnych (kołdry, koce, śpiwory, pościel, ręczniki, środki czystości, żywność itp.) zorganizowana w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Przemyskiej w dniach 4-5 marca. Pełen samochód już trafił do magazynu Caritas w Żurawicy.
 • Dalsze działania pomocowe będą realizowane w miarę potrzeb.

Łukowe:

 • Zbiórka pieniężna -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • Zbiórka żywności, słodyczy i ubrań, przekazana do Krościenka i Korczowej

Małkowice:

 • Zbiórka pieniężna -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • Gotowanie ciepłych potraw i dostarczanie do Przemyśla na Dworzec PKP, do Medyki i Korczowej na granicę w nocy i nad ranem.
 • Zbiórka potrzebnych rzeczy w Domu Ludowym i w sklepie oraz przekazywanie ich do organizacji w Przemyślu (np. do Caritas).
 • Wiele rodzin przyjęło uchodźców do własnych domów na kilka dni i dłużej.

Medyka:

 • Parafianie z Medyki należący do grup formacyjnych oraz niezrzeszeni angażują się w wolontariat w punktach recepcyjnych w Przemyślu i na granicy (ok. 70 osób).
 • Parafia pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu darów dla uchodźców.

Niziny:

 • Parafia wraz ze Stowarzyszeniem Niziny Razem przygotowują posiłki dla uchodźców (zupa i kanapki)
 • OSP w Nizinach zebrało w niedzielę, 27 lutego br., dwa busy darów, z którymi wyjechali na pełnienie służby
 • Dom Ludowy został przygotowany na przyjęcie uchodźców

Nowosielce k. Przeworska:

 • Zbiórka pieniężna -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
 • Zbiórka przy OSP odzieży, środków higieny i leków.
 • Parafianie przyjmują uchodźców w swoich domach.

Nowy Zagórz:

 • Zbiórka pieniężna 6453 zł + 363 hrywny -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
 • Zbiórka potrzebnych rzeczy dla poszkodowanych, przekazywana na bieżąco do Caritas (przekazano już dwa transporty koców, pościeli, ubrań oraz artykułów spożywczych).
 • Przygotowano 4.000 pierogów oraz 1 200 kanapek na posiłki na granicy.
 • W przygotowaniu kolejne akcje pomocy.

Polańczyk:

 • Zbiórki pieniężne oraz potrzebnych rzeczy dl uchodźców.
 • Parafia koordynuje działania pomocowe.
 • W niektórych ośrodkach turystycznych i w domach przyjmowani są uchodźcy.

Przemyśl – Archikatedra:

 • Wolontariusze w przemyskich punktach recepcyjnych i noclegowych.
 • Zbiórka odzieży, obuwia i żywności przekazanych do ośrodków w Przemyślu, w których przebywają uchodźcy.
 • Noclegi dla uchodźców w domach zakonnych i na plebanii.

Smolarzyny:

 • Zbiórka pieniężna 3100 zł -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • Zbiórka odzieży, śpiworów, koców, artykułów spożywczych we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym z Żołyni. Dary zostają przekazywane bezpośrednio do rodzin ukraińskich, które zamieszkały w Przemyślu.

Targowiska:

 • Zbiórka pieniężna -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • Zbiórka żywności, środków chemicznych i wózków dziecięcych przekazanych na granicę.

Tarnawiec:

 • Zbiórka pieniężna 6500 zł -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • Ochotnicza Straż Pożarna, Urząd Gminy  i szkoła  prowadzą zbiórkę żywności długoterminowej i chemii oraz środków opatrunkowych, koców i śpiworów.
 • Na terenie parafii rodziny przyjmują uchodźców.
 • Parafia przyjęła sześć osób w domu parafialnym na dłuższy pobyt.

Wyszatyce:

 • Parafianie razem z Caritas Polska oraz Zarządem Oddziałowym NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu otworzyli Centrum Logistyczne do magazynowania oraz wydawania potrzebnych darów uchodźcom.
 • Parafianie jako wolontariusze pracują przy segregowaniu ubrań oraz załadowaniu i rozładowaniu transportów z pomocą.
 • Chór Parafialny przygotował 1000 bułek dla dzieci i matek z Ukrainy.
 • Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało i dalej przygotowuje bułki, kanapki dla matek i dzieci z Ukrainy.
 • Parafianie biorą czynny udział w wolontariacie i pomocy uchodźcom na terenie punktów recepcyjnych w Przemyślu, Medyce i Korczowej oraz biorą pod swój dach rodziny z Ukrainy.
 • Akcja Katolicka włączyła się w pomoc poprzez zakup niezbędnych środków medycznych oraz prześcieradeł jednorazowych oraz poprzez wolontariat.
 • Parafianie hojnie włączyli się z zbiórki pieniężnie przeznaczane na pomoc uchodźcom poprzez Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Żurawica:

 • Zbiórka pieniężna 12 580 zł -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • W Polskim Domu Katolickim zorganizowano magazyn na dary (żywność, leki, odzież i inne) przywożone z różnych miejsc, aby po segregacji przewieźć je w konkretne miejsce na Ukrainę oraz punktów pomocy w pobliżu granicy
 • Wielu woluntariuszy bierze udział w rozładowywaniu i załadowywaniu tych produktów
 • Wielu woluntariuszy bierze udział w pomocy przy przyjmowaniu Uchodźców w Przemyślu
 • Kilka rodzin przyjęło uchodźców do własnych domów na parę dni i dłużej

Żurawica Górna:

 • Zbiórka pieniężna -> Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • Trwająca stale zbiórka potrzebnych rzeczy przekazywana do Caritas i na granicę
 • Koło Gospodyń im. św. Andrzeja Boboli codziennie w przykościelnych pomieszczeniach gospodarczych przygotowuje obiady dla potrzebujących pomocy
 • W pobliskiej szkole dzieci i młodzież przygotowuje kanapki, które codziennie są zawożone na przejście graniczne w Medyce

ZAKONY I ZGROMADZENIA

Siostry Michalitki:

 • Noclegi dla uchodźców – 250 osób

Siostry Opatrzności Bożej:

 • Noclegi i wyżywienie dla uchodźców
 • Przewóz uchodźców do rodzin, które mogą przyjąć ich na noc
 • Noclegi dla osób, które pomagają w przewożeniu osób do innych miast w Polsce i przewożeniu darów na Ukrainę
 • Wypożyczenie samochodu do przewozu darów i osób
 • Pranie rzeczy
 • Pomoc w poszukiwaniu uniwersytetu dla studenta pielęgniarstwa

Sługi Jezusa & Siostry Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej:

 • Noclegi i wyżywienie dla uchodźców – 600 osób
 • Pomoc w ewakuacji studentów z Ekwadoru (450 osób)

Siostry Służebniczki:

 • Noclegi i wyżywienie dla uchodźców – 200 osób
 • Przygotowywanie posiłków dla uchodźców mieszkających w innych domach oraz na granicę
 • Zbiórki potrzebnych rzeczy dla uchodźców
 • Organizacja transportu dla uchodźców do innych miast w Polsce i w Europie

Siostry Szarytki:

 • Noclegi i wyżywienie dla uchodźców

INNE

Poprzez struktury, jednostki organizacyjne i domy zakonne Archidiecezji Przemyskiej przekazywana i udzielana jest pomoc dla uchodźców od instytucji, firm i osób prywatnych, które zastrzegły sobie anonimowość.


Wszystkim zaangażowanym w jakąkolwiek pomoc dla uchodźców
przebywających na terenie Archidiecezji Przemyskiej
serdecznie DZIĘKUJEMY!