„Przemyśl Jana Pawła II”

Obóz studentów stypendystów FDNT w Przemyślu

W dniach od 9 do 14 lipca 2014 r. w Przemyślu odbył się obóz studentów-stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pod hasłem: „Przemyśl Jana Pawła II”.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pomaga młodzieży zdolnej, pochodzącej z rodzin niezamożnych i mieszkających w wioskach lub małych miasteczkach. W czasie wakacji Fundacja organizuje trzy obozy dla swoich stypendystów: studentów, licealistów i gimnazjalistów oraz dla maturzystów.

W tym roku pierwszy obóz dla stypendystów – studentów wyższych uczelni, zgromadził ok. 800 młodych ludzi (stypendystów i wolontariuszy), którzy chcieli na nowo odkryć i ponownie przemyśleć piękno nauki Jana Pawła II. Stypendyści sięgnęli więc po słowa, które zostawił na naszej podkarpackiej ziemi św. Jan Paweł II, Patron Fundacji: „Dziś trzeba nowej wiary i nowej nadziei, i nowej miłości. Trzeba odnawiać świadomość prawa Bożego i odkupienia w Chrystusie (…) trzeba wołać tak: „Naucz nas, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź nas w prawdzie”. Aby dom naszego życia – osób, rodzin, narodu i społeczeństwa – pozostał utwierdzony na skale. Aby nie wznosić go na lotnym piasku – lecz na skale. Na skale Bożych przykazań, na skale Ewangelii. Na skale, którą jest Chrystus. ” (Jan Paweł II, Rzeszów, 02.06.1991 r.) . Poznając sylwetki wybitnych i świętych ludzi Archidiecezji Przemyskiej, stypendyści rozważali naukę św. Jana Pawła II. Ponadto mieli okazję poznać i zwiedzić Miasto, w którym gościł ich Patron – św. Jan Paweł II.

W pamięci tak wielu młodych ludzi, którzy studiują niemalże na wszystkich wyższych uczelniach w Polsce i pochodzą z każdej diecezji, pozostaną wspomnienia ludzi i miejsc związanych z Przemyślem. O tym świadczyły liczne wypowiedzi studentów wyjeżdżających z Przemyśla po zakończeniu obozu stypendystów. Zdecydowana większość z nich gościła w Przemyślu pierwszy raz w swoim życiu. Wielu deklarowało chęć ponownego odwiedzenia tak gościnnego Miasta.

Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” mogli zwiedzić Archikatedrę, a szczególnie piękne i zabytkowe podziemia, Muzeum Archidiecezjalne, wiele pięknych kościołów w mieście, Zamek Kazimierzowski, Wieżę Katedralną, Muzeum Ziemi Przemyskiej, Dworzec Kolejowy, Kopiec Tatarski i wiele ciekawych zakątków. Dzięki sześciu przewodnikom – wolontariuszom, stypendyści mogli zwiedzić Miasto, a p. prof. Lucjan Fac (nauczyciel historii w I LO w Przemyślu) przybliżał poszczególnym grupom historię Miasta. Pracownicy muzeów zatroszczyli się o wyśmienity poziom, by ukazać najpiękniejsze zabytki w Mieście, a p. Marek Łabuński (obdarzony talentem przewodnika kościelny w Archikatedrze) oprowadził aż 11 grup po Archikatedrze i podziemiach.

Stypendyści mieli również okazję wysłuchać trzech konferencji tematycznych wygłoszonych przez: ks. Jacka Michno i rodzinę z Sanoka; p. dr Justynę Kula-Lic i p. mgr Monikę Golenia-Kmiecik (z duszpasterstwa nauczycieli w Archidiecezji Przemyskiej). Konferencje dotyczyły radzenia sobie z doświadczanymi barierami.

W ramach przeżywanego dnia skupienia stypendyści udali się na Kalwarię Pacławską, gdzie mogli zawierzyć swój własny los i losy naszej Ojczyzny – Matce Bożej. A podążając ulicami Miasta w Drodze Światła zawierzali gościnne Miasto szczególnej opiece św. Jana Pawła II. Stypendyści brali także udział w obchodach rocznicy wydarzeń na Wołyniu organizowanych przez Miasto. W niedzielę, 13 lipca 2014 r. gościli we wszystkich parafiach Miasta Przemyśla i okolic, by w czasie Mszy św. podziękować wspólnotom parafialnym za wsparcie Fundacji w Dniu Papieskim, a w godzinach wieczornych tego dnia, na Rynku Miejskim w Przemyślu odegrali „koncert” dla wszystkich mieszkańców Miasta, by odwdzięczyć się za przyjęcie.

Młodzież gościła na zaproszenie J.E. Ks. Abp Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego. W zaproszenie aktywnie włączył się Pan Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma i Urząd Miasta. Organizatorem pobytu stypendystów było Biuro Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

Stypendyści w czasie obozu znaleźli schronienie w Wyższym Seminarium Duchownym, Bursie Sióstr Sług Jezusa, I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 oraz Szkole Podstawowej Nr 5 w Przemyślu. O wyżywienie stypendystów zabiegali CARITAS w Przemyślu i Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.

Wszystkim tym, którzy serdecznie przyjęli i okazali gościnę stypendystom Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z całego serca dziękujemy.

ks. Waldemar Janiga, ks. Jerzy Gałązka

„Szczecin Pomo(rz/ż)e Świętości”

Obóz formacyjny gimnazjalistów i licealistów – stypendystów FDNT

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w dniach od 17 do 28 lipca 2014 r. zorganizowała obóz formacyjny dla swoich stypendystów: gimnazjalistów i licealistów w Szczecinie. Mottem pobytu stypendystów FDNT w Szczecinie i na Pomorzu były słowa Patrona Fundacji – św. Jana Pawła II: „pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychowanie człowieka. A w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby <człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej ‘był’, a nie tylko więcej ‘miał’ – ażeby poprzez wszystko to, co ‘ma’, co ‘posiada’, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, żeby również umiał bardziej ‘być’ nie tylko ‘z drugim’, ale także i ‘dla drugich’>” (UNESCO, 02.06.1980 r.).

Stałymi punktami formacyjnymi każdego dnia obozu były: Eucharystia z okolicznościowym rozważaniem nauki św. Jana Pawła II, modlitwa brewiarzowa (szczególnie Jutrznia z homilią o tematyce formacyjnej), modlitwy wieczorne oraz kwadrans z Janem Pawłem II. Ponadto stypendyści uczestniczyli w okolicznościowych katechezach, kręgach biblijnych i spotkaniach formacyjnych w grupach. Przeżywali Dzień Skupienia i Dzień Papieski. Zapoznawali się z życiorysami świętych związanych z Pomorzem Zachodnim: św. Ottonem z Bambergu i bł. ks. Carlem Lampertem oraz z racji 100.lecia męczeńskiej śmierci – poznawali bliżej bł. Karolinę Kózkę.

Obóz stał się także okazją do poznania Miasta Szczecin, a szczególnie najpiękniejszych miejsc takich jak: Jasne Błonia, Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, Plac Oriona, podziemne trasy turystyczne oraz położonego w środku Miasta Jeziora Głębokiego. Atrakcją Miasta są „ogrody”, a szczególnie „Różanka” oraz „przybrzeżne” bulwary i Złoty Szlak. O historii Miasta „mówiły”: Muzeum Techniki i Komunikacji (Zajezdnia Sztuki w Szczecinie), Kino „Pionier 1909” oraz niezwykłe szczecińskie kamienice. Ulubionym miejscem odpoczynku stała się dla stypendystów „ARKONKA” (nowo otworzone ‘miasteczko wodne’ w centrum Miasta, gdzie w lipcu wstęp był bezpłatny dla każdego). Stypendyści dwa dni przebywali również na szczecińskich wyższych uczelniach: Akademii Morskiej, Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym oraz Akademii Sztuki. Mieli okazję odwiedzić Wyspę Wolin i Świnoujście oraz jeden dzień spędzić nad Bałtykiem. Stadiony sportowe, Orliki oraz boiska szkolne stały się okazją dla prawdziwych rozgrywek „międzyobozowych” i Dnia Sportu.

W obozie uczestniczyło ponad 1000 stypendystów z całej Polski, a z Archidiecezji Przemyskiej – 29 stypendystów (w tym: 20 licealistów i 9 gimnazjalistów). Funkcję kierownika jednego z ośrodków pełnił ks. Jerzy Gałązka. Wychowawcą jednej z grup była stypendystka p. Joanna Wojnar. W biurze obozowym pracowali m.in. stypendyści wolontariusze z naszej archidiecezji: p. Kamil Fedio (księgowy obozu), p. Łukasz Kalawski (logistyka), p. Ewelina Sitko (działania ‘specjalne’). Opiekunami stypendystów w czasie drogi z Przemyśla do Szczecina oraz w czasie kilku dni na obozie byli m.in.: p. Janina Kościelny (PCEN O/Przemyśl), p. Danuta Kusińska (katechetka), p. Elżbieta Słoninka (katechetka) oraz stypendyści z uprawnieniami wychowawcy: kl. Konrad Kawa, p. Przemysław Kalawski i p. Łukasz Ślimak.

W czasie Mszy św. kończącej obóz w Szczecinie Ks. Abp Andrzej Dzięga powierzył stypendystom przesłanie tworzenia Kościoła młodego, silnego i radosnego. Mówił: Poruszyliście Szczecin. Poruszone struny wibrują i będą wibrować, mimo, że informacje medialne powoli ucichną, ale w sercach zostanie obraz wspólnoty.

Ks. Jerzy Gałązka