Od dwudziestu lat Ojciec Święty Jan Paweł II zapraszał młodzież do przeżywania specjalnego „laboratorium wiary”, znanego pod nazwą Światowe Dni Młodzieży. To święto młodych świadków wiary obchodzone jest także, jako wydarzenie kościoła lokalnego. Również jego następca, Benedykt XVI kontynuuje to przedsięwzięcie.

Od roku 1994 organizowane są w okolicy Niedzieli Palmowej – Spotkania Młodych.

Na zaproszenie Księdza Arcybiskupa Metropolity młodzież spotykała się w różnych miastach archidiecezji. Hasła spotkań tworzą coś w rodzaju „Katechizmu Młodych”:

 • 1994 Przemyśl – „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 15, 5)
 • 1995 Krosno – „Idźcie i głoście Dobrą Nowinę, która zbawia”
 • 1996 Jarosław – „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68)
 • 1997 Sanok – „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,38-39)
 • 1998 Łańcut – „Duch Święty was wszystkiego nauczy” (J 14, 26)
 • 1999 Leżajsk – „Ojciec was miłuje” (J 16, 27)
 • 2000 Przemyśl – „A Słowo stało się Ciałem” (J 1, 14)
 • 2001 Krosno – „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój, i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23)
 • 2002 Jarosław – „Wy jesteście solą dla ziemi… wy jesteście światłem świata… ” (Mt 5, 13-14)
 • 2003 Sanok – „Z Maryją adorujemy Oblicze Jezusa”
 • 2004 Łańcut – „O nową wyobraźnię Miłosierdzia”
 • 2005 Leżajsk – „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2)
 • 2006 Przeworsk – „Przywracajmy nadzieję młodym”
 • 2007 Brzozów – „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”
 • 2008 Krosno – „Bądźmy uczniami i świadkami Chrystusa w mocy Ducha Świętego”
 • 2009 Przemyśl – „Otoczmy troską życie”
 • 2010 Jarosław – „Bądźmy świadkami miłości, aby osiągnąć życie wieczne”
 • 2011 Sanok – „Przez wiarę zakorzenieni w Chrystusie”
 • 2012 Łańcut – „Radośni, bo Kościół naszym domem”
 • 2013 Przeworsk – „Być solą ziemi”