W dniach 8-10 października 2021 r. odbędzie się dokończenie Szkoły Ceremoniarza Archidiecezji Przemyskiej dla grupy II, które zostało przerwane przez pandemię.  ZGŁOSZENIA: do 5 października 2021 r. za wiedzą i zgodą...
więcej »