Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej
„Radio FARA”
ul. Grodzka 11, 37-700 Przemyśl

www.radiofara.pl

NIP 795-22-29-328
REGON 040016820-00150
konto: PBS o/Sanok
60 8642 1184 2018 0039 3926 0001

Dyrektor:
ks. Andrzej Bienia
tel.: 600 855 816
dyrektor@radiofara.pl

Biuro:
s. Wiktoria Komańska SFMI
CZYNNE:
poniedziałek – piątek
9:00-12:00 i 14:00-17:00
+48 16 67 67 001
biuro@radiofara.pl

Studio Przemyśl

im. Bł. Ks. Jana Wojciecha Balickiego

ul. Grodzka 11
37-700 Przemyśl

tel. na antenę: 16 67 67 000

Redakcja:

Studio Jarosław

Ave Maria

ul. Benedyktyńska 5
37-500 Jarosław

tel.: 16 621 65 15
jaroslaw@radiofara.pl

Redakcja:

 

Studio Krosno

im. Św. Jana z Dukli

ul. Portiusa 5
38-400 Krosno

tel.: 13 436 83 83

Redakcja: