Kuria Metropolitalna

Plac Katedralny 4A
37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 678 66 94
e-mail: kuria@przemyska.pl

Wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi,
należy przesyłać w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane.
Kancelaria Kurii Metropolitalnej nie prowadzi
korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:
  • poniedziałkiśrody w godz. 9.0016.00
  • wtorki, czwartkipiątki w godz. 9.0013.00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, uroczystości kościelnych oraz dodatkowo (w 2019 r.):
2 lutego, 19 marca, 18-20 kwietnia (Triduum Wielkiego Tygodnia),
3 maja, 10 czerwca, 29 czerwca, 15 sierpnia, 26 sierpnia, 2 listopada, 24 grudnia, 31 grudnia