Archidiecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza
ks. Łukasz Jastrzębski
kom. 519 031 522
lsoarchidiecezjaprzemysl@gmail.com
ministranci.przemyska.pl