Archiwum MP3  Wstecz

Najnowsze

Ostatnio dodane dźwięki z całego archiwum w porządku chronologicznym

Kazania

Kazania i homilie biskupów i kapłanów przemyskich
oraz zaproszonych kaznodziejów

Kościelne

Audycje i materiały dotyczące działalności duszpasterskiej
prowadzonej na terenie Archidiecezji Przemyskiej

Lokalne

Audycje i relacje w wydarzeń społecznych,
kulturalnych, patriotycznych i edukacyjnych

Cykliczne

Audycje cykliczne i autorskie

Rozmowa dnia

poniedziałek – piątek godz. 8.30, 16.30 (powt.)

Przegląd wydarzeń lokalnych

Aktualności, relacje