W Pielgrzymce może uczestniczyć młodzież powyżej 15. roku życia oraz dorośli w wieku do 65 lat. Udział nieletnich jest możliwy według następujących zasad: w wieku do lat 15 – w towarzystwie i pod opieką osoby dorosłej; w wieku 15-18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

Każdy pątnik zapisuje się w swojej parafii. Młodzież do lat 18 przy zapisie przedkłada pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów. Przy zapisie trzeba też określić grupę, do której chce się należeć. Koszt wpisowego (na pokrycie kosztów pielgrzymki) wynosi 120 zł od osoby. Jeśli z najbliższej rodziny wybiera się na pielgrzymkę kilka osób, to tylko jedna z nich uiszcza całość opłaty, tj. 120 zł, a pozostałe wpłacają po 70 zł (Przez najbliższą rodzinę rozumie się tu rodziców i ich dzieci).

Duchowe przygotowanie do pielgrzymki we wszystkich ośrodkach będzie przeprowadzone w terminach podanych przez Księży Przewodników (opublikujemy je wkrótce).

Szczegółowych informacji dotyczących Pieszej Pielgrzymki udzielają Księża Przewodnicy poszczególnych grup:

  • Św. Jacka (Przemyśl) – ks. Marcin Wilk – tel. 505 728 959;
  • Św. Kazimierza (Przemyśl) – ks. Krzysztof Szybiak – tel. 577 017 523;
  • Św. Józefa (Przemyśl) – ks. Grzegorz Czerwonka – tel. 517 817 292;
  • Św. Brata Alberta (Jarosław) – ks. Władysław Dubiel – tel. 502 586 965;
  • Św. Rafała (Przeworsk) – ks. Stanisław Mazur –  tel. 783 546 329;
  • Św. Urszuli (Łańcut) – ks. Wiktor Florek – tel. 577 018 480;
  • Bł. Marii (Leżajsk) – ks. Grzegorz Socha  – tel. 694 151 369;
  • Św. Andrzeja (Lesko) – ks. Tomasz Podolak– tel. 661 871 881;
  • Św. Jana (Krosno) – ks. Rafał Kapuściński – tel. 723 137 017;
  • Św. Wojciecha (Brzozów) – ks. Paweł Dziob – tel. 697 697 746.