WARUNKI WSTĘPNE

1. STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ JEST OTWARTE DLA KAŻDEGO, KTO:

 • zdobył dyplom szkoły średniej i ma wykształcenie maturalne,
 • posiada gotowość służby rodzinie w Kościele i społeczeństwie,
 • jest otwarty na nowe wyzwanie życiowe,
 • zatem mogą to być:
  – zarówno małżonkowie, jak i młodzież
  – a także osoby samotne.

2. ABY ZOSTAĆ PRZYJĘTYM, NALEŻY:

 • w biurze Studium  złożyć dokumenty:
  – podanie,
  – życiorys,
  – opinię ks. proboszcza,
  – 3 fotografie,
  – kopie świadectwa maturalnego i katechizacji
 • w/w dokumenty należy przesłać pocztą
 • nastawić się na comiesięczny dwudniowy pobyt na sesji zajęć.

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Studium Życia Rodzinnego
ul. ks. Piotra Skargi 6
37-700 Przemyśl

3. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW MOŻNA UZYSKAĆ:

 • tel. 16 677 90 00; kom. 600 780 733
 • e-mail: rodzina@przemyska.pl

CO MI TO DA?

1. PROGRAM DWULETNIEGO STUDIUM OBEJMUJE WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU:

 • teologii małżeństwa i rodziny,
 • teologii biblijnej,
 • zagadnień etyki i moralności,
 • duchowości małżeńskiej i rodzinnej,
 • prawa małżeńskiego i rodzinnego,
 • psychologii małżeństwa,
 • pedagogiki rodziny,
 • medycyny i psychologii prenatalnej,
 • zasad komunikacji międzyosobowej,
 • poradnictwa i duszpasterstwa rodzin

2.  FORMACJĘ APOSTOLSKĄ
3.  DOŚWIADCZENIE SZKOŁY ŻYCIA I WSPÓLNOTY ŻYCZLIWYCH OSÓB
4.  POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI I GODNOŚCI KAŻDEGO CZŁOWIEKA

JAKI JEST JEGO POZIOM?

 • Najlepiej o to zapytać samych absolwentów; dotychczas każdy z nich wyrażał radość
  i satysfakcję z powodu ukończenia naszej szkoły.
 • Poziom wiedzy i ćwiczeń zapewnia kadra nauczycielska, starannie dobierana pod względem kompetencji osobowości. Stanowią ją profesorowie i absolwenci Wyższego Seminarium Duchownego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i innych szanowanych środowisk naukowych.
 • Poza wykładami i ćwiczeniami zapewnia się także możliwości pogłębienia wiary
  i doświadczenie wspaniałej wspólnoty.
 • Niecodzienny sposób sprawdzania wiedzy pozwala szybciej i łatwiej ją zasymilować
  i wykorzystać.

PO UKOŃCZENIU STUDIUM…

 • małżonkowie mogą z entuzjazmem i nadzieją zacząć wszystko od nowa lub śmielej wędrować dalej;
 • chętni do współpracy z duszpasterstwem rodzin są zaproszeni do pracy w poradniach rodzinnych;
 • wychowawcy i nauczyciele lepiej spełniają swoją misję w rodzinie i w szkole;
 • niektórzy zapragną kontynuować zdobywanie wiedzy i szukanie mądrości.