Akcja Katolicka

ak.przemyska.pl, e-mail: info@ak.przemyska.pl
Prezes: p. Danuta Figiela
Asystent Kościelny: ks. prał. Józef Niżnik, tel. 13 462 63 06


Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich

Asystent Kościelny: ks. prał. mgr lic. Kazimierz Gadzała, tel. 16 623 38 45


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM)

ksmap.pl, e-mail: zarzad@ksmap.pl, kom. 601 874 450
Prezes: Mateusz Kuźniar
Asystent Kościelny: ks. Lesław Pelc, kom. 601 874 450

Adres korespondencyjny / Biuro KSM AP:
Ośrodek KSM AP „Nadzieja”
Wybrzeże 35a,
37-750 Dubiecko

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Asystent Kościelny: ks. prał. mgr lic. Kazimierz Gadzała, tel. 16 623 38 45


Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

Asystent Kościelny: ks. Jerzy Gałązka, kom. 695 169 259


Ruch Apostolstwa Młodzieży
Stowarzyszenie Katolickie (RAM)

ram.przemyska.pl, e-mail: ram.przemysl@gmail.com

Biuro RAM: ul. Fredry 5/7, tel. 536 318 933.

Moderatorzy:
ks. Jan Mazurek
tel. 601 836 973, e-mail: mazurekjan2@gmail.com

ks. Krzysztof Żyła, tel. 783 506 500, e-mail: zyla02@interia.pl


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

ul. Zygmunta Krasińskiego 24, 37-700 Przemyśl

Sekretarz: Katarzyna Wojtacha, kom. 514 877 976, srkap@wp.pl

Asystent Kościelny: ks. dr Marek Machała, kom. 602 385 838

www.dlarodziny.przemyska.pl

KRS 0000071770