Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Przemyskiej zorganizowała sympozjum pt. Duch Święty w życiu i misji Kościoła. Spotkanie odbyło się auli Instytutu Teologicznego w sobotę, 11 maja 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Podczas sympozjum treści...
więcej »