W poniedziałek, 5 lutego 2018 r., w wieku 81 lat i 57. roku kapłaństwa, zmarł ks. prał. Zygmunt Trojnar, emeryt zamieszkały w Przysietnicy. Ks. prał. Zygmunt Trojnar urodził się 18 stycznia 1937 r. w Białobrzegach. Święcenia kapłańskie...
więcej »