Poniedziałkowy wieczór, 5 marca, był dla radiosłuchaczy Radia Fara szczególną okazją do ponownego przypatrzenia się słowu „wolność”. Prowadzący audycję, ks dr Jan Seremak, zaznaczył, że wolność jest w tym roku szczególnie doceniana przez Polaków....
więcej »