W poniedziałek, 7 stycznia 2019 r., w audycji “Po prostu Miłość” został przedstawiony projekt prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej pn. „Droga do zmian”.  Projekt dotyczy refundacji kosztów zatrudnienia oraz staży osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym...
więcej »