• niedziela, 22 Paź 2023
  • niedziela, 22 Paź 2023
  • Archidiecezja Przemyska
    Plac Katedralny 4
    37-700 Przemyśl
    podkarpackie

Przypominamy, że w niedzielę, 22 października 2023 r. zostało zaplanowane
badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes).

Czcigodnych Księży Dziekanów proszę, aby wypełnione formularze (z wszystkich parafii całego dekanatu)
przesłać do końca listopada na adres Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

ks. Jan Szeląg
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu