Wszystkich członków chórów serdecznie zapraszamy
na diecezjalny dzień skupienia,
który odbędzie się w sobotę, 12 stycznia 2019 r.
w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu (Opactwo).

ZGŁOSZENIA:

Swój udział prosimy kierować na adres: lukasz_k_15@tlen.pl.
Na powyższy adres e-mail przesyłamy wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Osoby niepełnoletnie w dniu przyjazdu dodatkowo dostarczają zgodę rodziców/opiekunów.
Oba formularze do pobrania poniżej.

Termin zgłoszeń mija 7 stycznia 2019 r.

KOSZT:

40 zł – wpłata w recepcji w dniu przyjazdu

PROGRAM:

  • 8.30 – 9.00 – Zgłoszenia w recepcji (Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu)
  • 9.00 – Zawiązanie wspólnoty
  • 9.45 – I konferencja: „Muzyczne funkcje w liturgii”
  • 11.00 – „Muzyka chóralna i jej wpływ na duchowość człowieka” – nagranie do audycji radiowej
  • 12.30 – Obiad
  • 14.30 – EUCHARYSTIA
  • 16.00 – II konferencja: „Muzyka w liturgii Mszy świętej”
  • 17.00 – Spotkanie opłatkowe (kolacja)
  • 18.00 – Koncert kolęd w wykonaniu zaproszonych gości

DO POBRANIA:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!