• sobota, 8 Wrz 2018  08:30
 • sobota, 8 Wrz 2018  13:00
 • WSD w Przemyślu
  Zamkowa 5
  37-700 Przemyśl
  podkarpackie

Instytut Teologiczny w Przemyślu

Kandydaci mający pragnienie wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego w Prze­my­ślu, aby realizować odczytany głos Bożego powołania do służby Jemu i Jego Ludowi w słu­żeb­nym kapłaństwie, winni – zgłaszając się do Rektoratu Seminarium na spotkanie kwalifika­cyjne i dopuszczające do egzaminu wstępnego – przygotować następujące dokumenty:

 1. Pisemna prośba kandydata o przyjęcie do Seminarium;
 2. Życiorys własnoręcznie napisany;
 3. Świadectwo dojrzałości (o ile egzamin maturalny był zdawany w latach poprzednich, kandydaci zdający egzamin dojrzałości w bieżącym roku, świadectwa maturalne dostarczają po zdaniu egzaminu wstępnego)
 4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 5. Świadectwo chrztu;
 6. Świadectwo bierzmowania;
 7. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
 8. Opinia księdza proboszcza;
 9. Opinia katechety;
 10. Opinie i listy polecające kapłanów, którzy pomagali kandydatowi zaangażowanemu w Ruchy i Stowarzyszenia katolickie w rozpoznaniu powołania;
 11. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i zdatności kandydata do podjęcia studiów;
 12. 5 fotografii.

Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania kwalifikacyjnego z Księdzem Rektorem (nr tel.: 16 676 05 31 lub 16 678 80 26).

Egzamin wstępny obejmuje:

A. Egzamin pisemny z języka polskiego.
Gramatyka, ortografia i literatura języka polskiego według programu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem literatury religijnej.

B. Egzamin pisemny z teologii.
Materiał ujęty przez program katechizacji w szkołach ponadgimnazjalnych według następujących podręczników:

 1. Podręcznik do 1 klasy liceum: „Świadczę o Jezusie w Kościele”, wyd. „Gaudium”, red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant
 2. Podręcznik do 2 klasy liceum: „Świadczę o Jezusie w świecie”, wyd. „Gaudium”, red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant
 3. Podręcznik do 3 klasy liceum: „Świadczę o Jezusie w rodzinie”, wyd. „Gaudium”, red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

Dodatkowo do egzaminu obowiązuje znajomość pamięciowa tzw. „małego katechizmu” (według Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kielce 2005, str. 216-217) oraz ogólna znajomość treści „Ewangelii według św. Łukasza”.

Termin egzaminu (II tura):

sobota, 8 września 2018, godz. 8.30

wsd.przemyska.pl