W ramach IX Jarmarku Benedyktyńskiego w Jarosławiu,
w sobotę, 14 września 2019 r. od godz. 18.00
odbędzie się Europejska Noc Dziedzictwa.

Rozpocznie się w kościele OO. Dominikanów Mszą Świętą,
a następnie w wieczornym przemarszu ruszy przez miasto barwny korowód z pochodniami.

Udział weźmie kilka grup w oryginalnych strojach, w tym tzw. Mażoretki z Miszkolca na Węgrzech.

Korowód zatrzyma się przy pięciu najważniejszych zabytkach miasta
na krótkie występy muzyczne, wokalne, taneczne i teatralne,
by około godz. 21.00 dotrzeć do Opactwa i wziąć udział w Teatrze Ognia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

opactwo.pl