UWAGA! Z powodu bieżącej sytuacji pandemicznej, spotkanie zostało odwołane.

Czcigodni Księża,

zapraszam na spotkanie formacyjne kapłanów z roczników święceń: 2014, 2015, 2016 i 2017.

Spotkanie odbędzie się w Jarosławiu (Opactwo) w dniach 28-29 stycznia 2022 r.
(rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00; zakończenie w sobotę ok. godz. 13.00).

Z kapłańskim pozdrowieniem
ks. Jan Szeląg