Uroczysty ingres ks. abpa Adama Szala będzie miał miejsce w sobotę, 21 maja br. o godz. 10.00. Uroczystość rozpocznie się w kościele Ojców Franciszkanów, skąd procesja uda się do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.


ZAPROSZENIE
na Ingres abp Adama Szala, Metropolity Przemyskiego

W dniu 30 kwietnia 2016 roku Ojciec Święty Franciszek powierzył nasz Kościół przemyski nowemu Pasterzowi, Księdzu Biskupowi Adamowi Szalowi, który przez 16 lat pełnił funkcję biskupa pomocniczego. Cieszymy się wszyscy, że nowy metropolita przejmie kierowanie diecezją, którą bardzo dobrze zna, bo w niej się urodził, wychował, dla niej był święcony na kapłana i w której posługuje bardzo ofiarnie jako biskup. Pragniemy przyjąć go całym sercem jako ojca i pasterza, który prowadzić nas będzie ścieżkami wiary na drogach codzienności. Otaczajmy go naszą nieustanną modlitwą, aby Jego posługa przynosiła jak najwięcej duchowych owoców dla dobra całego Kościoła. Modlitwą chcemy także objąć odchodzącego na emeryturę Księdza Arcybiskupa Józefa i wyrazić mu naszą wdzięczność za 23 lata pasterzowania.

Uro­czysty ingres Księdza Arcybiskupa Adama będzie miał miejsce w sobotę 21 maja br. o godz. 10.00. Uroczystość rozpocznie się w kościele Ojców Franciszkanów, skąd udamy się w procesji do Archikatedry.

Na to ważne wydarzenie zapraszam kapłanów, osoby życia konsekro­wanego, przedstawicieli ruchów, grup, stowarzyszeń kościelnych i wszystkich wiernych. Niech będą obecni członkowie Ruchu Światło-Życie, Kręgów Domowego Kościoła, Akcji Katolickiej, RAM-u, KSM-u i pozostałych grup parafialnych. Chorych proszę o modlitwę i duchową obecność, która będzie możliwa dzięki posłudze mediów katolickich.

Zapraszam zatem Was wszystkich, Siostry i Bracia, na to niezwykle ważne wydarzenie w życiu naszego lokalnego Kościoła. Niech będzie to dzień powszechnej modlitwy za nowego Pasterza i okazania mu naszej bliskości.

/-/ † Stanisław Jamrozek
BISKUP WIKARIUSZ GENERALNY


W związku z rangą wydarzenia i spodziewaną dużą ilością uczestników, podajemy ważne ogłoszenia organizacyjne i zasady porządkowe, o których przestrzeganie BARDZO prosimy wymienione grupy osób.

DLA KIEROWCÓW

 • Wszystkie samochody i autokary przyjeżdżające na uroczystości powinny mieć na przedniej szybie kartkę A4 z napisem „INGRES”.
 • Wszyscy kierowcy proszeni są o bezwzględne stosowanie się do wskazań Policji, Straży Miejskiej i służb porządkowych.
 • Bezpośredni dojazd do Rynku i Archikatedry będzie niemożliwy.
 • Parkingi dla samochodów osobowych przewidziano obok WSD na ul. Zamkowej (dojazd przez ul. Kmity – ruch będzie dwukierunkowy) oraz obok Biblioteki Miejskiej na ul. Grodzkiej. W razie braku wolnych miejsc samochody będą kierowane gdzie indziej.
 • Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Księżmi Archiprezbiterami, parking dla autokarów z poszczególnych dekanatów (oraz innych autokarów) będzie znajdował się obok dolnej stacji wyciągu narciarskiego przy ul. Sanockiej.
 • Na wyznaczonych parkingach będą ustawione toalety.
 • Przybywających na uroczystości prosimy o dotarcie na miejsce z roztropnym zapasem czasowym.
 • Mieszkańców Przemyśla uprzedzamy o zmianach w organizacji ruchu i możliwych trudnościach komunikacyjnych.
 • Do wszystkich kierowców apelujemy o wyjątkową ostrożność i kulturę jazdy w tym dniu.

DLA CELEBRANSÓW

 • Zakrystia dla idących w procesji, tj. Księży Kardynałów, Arcybiskupów, Biskupów, Kapituły Katedralnej, 2 przedstawicieli pozostałych Kapituł, Dziekanów oraz zaproszonych imiennie Kapłanów i Rektorów uczelni, będzie znajdowała się w Kościele OO. Franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny (ul. Franciszkańska 2).
 • Księża, którzy nie idą w procesji ubierają szaty kapłańskie i zajmują miejsca w Archikatedrze w nawie głównej po prawej stronie (ołtarz MB Jackowej) według wskazań porządkowych do godz. 9. 40! Po zakończonej Mszy świętej księża pozostają na swoich miejscach.
 • Na uroczystość zabieramy albę i białą stułę.
 • Procesja z Kościoła OO. Franciszkanów wyrusza o godz. 9.55. Kanonicy Kapituły Katedralnej oraz przedstawiciele innnych Kapituł idą w niej w strojach chórowych.
 • O godz. 9.45 w Bazylice Katedralnej rozpoczną się powitania Gości i komentarz do uroczystości (ks. Marek Wilk).

DLA ZAPROSZONYCH GOŚCI

 • Zaproszonych imiennie Rektorów wyższych uczelni w togach zapraszamy do udziału w procesji (szczegóły powyżej).
 • Zaproszonych imiennie Gości zapraszamy do Archikatedry na miejsca wskazane przez służby porządkowe do godz. 9.40.
 • Poczty sztandarowe prosimy o zajmowanie miejsc w prawej bocznej nawie Archikatedry wg wskazań służb porządkowych do godz. 9.30.

DLA MEDIÓW

 • Wyłączność na telewizyjną transmisję na żywo ma TV Trwam.
 • Wyłączność na radiową transmisję na żywo ma Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA”.
 • Wyłączność na relację fotograficzną ma RAVA Studio – Rafał Czepiński.
 • Przedstawiciele innych mediów chcący uzyskać materiały multimedialne z ingresu mogą to robić wyłącznie w sposób niezakłócający przebiegu uroczystości i bezwzględnie stosując się do zaleceń służb porządkowych.

DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW INGRESU

 • Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymają specjalną książeczkę z przebiegiem liturgii.
 • Na czas Komunii św. prosimy wszystkich o pozostanie na swoich miejscach.
 • Zgodnie z wolą ks. abpa Adama Szala, prosimy wszystkich uczestników ingresu, którzy planowali na tę okoliczność zakup kwiatów, aby zamiast tego przeznaczyli przewidziane na ten cel środki finansowe na wsparcie dla młodzieży (z własnej parafii) wybierającej się na ŚDM w Krakowie lub Caritas Archidiecezji Przemyskiej lub misje.
 • Ingres nowego Metropolity Przemyskiego to wydarzenie historyczne, ale przede wszystkim wydarzenie religijne. Niech zatem będzie to dzień intensywnej modlitwy za ks. abpa Adama Szala i całą Archidiecezję Przemyską.