Archiprezbiter bieszczadzki, moderator Dzieła Biblijnego
oraz dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
zapraszają na Kongres Biblijny Archidiecezji Przemyskiej:

 • duszpasterzy i delegacje parafii archiprezbiteratu bieszczadzkiego
  (dekanaty: Lesko, Lutowiska, Solina i Ustrzyki Dolne),
 • osoby konsekrowane pracujące w archiprezbiteracie,
 • grupy biblijne,
 • uczestników warsztatów biblijnych w Polańczyku w maju 2019 r.,
 • wszystkich zainteresowanych lekturą i modlitwą Pismem Świętym.

Spotkanie kongresowe odbędzie się w Polańczyku, w sobotę, 21 września 2019 r.

Hasło Kongresu: Panie, uświęć nas w prawdzie.

PROGRAM:

 • 10.00 – Rozpoczęcie – Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku
 • 10.20 – Wykłady:
  Jak Żydzi i Grecy rozumieli prawdę – ks. dr hab. Andrzej Piwowar
  Prawda w świetle Psalmów – ks. dr Maciej Dżugan
 • 11.30 – Wspólnotowa modlitwa słowem Bożym
 • 12.00 – Przerwa
 • 12.45 – Lokalny program biblijny
 • 13.30EUCHARYSTIA pod przewodnictwem bp. Stanisława Jamrozka

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!