• czwartek, 6 Maj 2021  09:00
  • czwartek, 6 Maj 2021  13:00
  • Archidiecezja Przemyska
    Plac Katedralny 4
    37-700 Przemyśl
    podkarpackie

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu informuje,
że w związku z trudną sytuacją epidemiczną,
etap dekanalny Konkursu Biblijnego „Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy”
odbędzie się w czwartek, 6 maja 2021 r. o godz. 9.00.

Testy zostaną przesłane do Księży Dziekanów do 30 kwietnia 2021 r.

W tym roku szkolnym ze względu na pandemię nie organizujemy wspólnego zjazdu uczestników i katechetów, ale przeprowadzamy etap dekanalny Konkursu w szkołach macierzystych. Prosimy katechetów szkół podstawowych o odebranie testów od Księży Dziekanów i przeprowadzenie etapu dekanalnego Konkursu w swoich szkołach zgodnie z obostrzeniami pandemicznymi (szczegóły organizacji konkursu należy ustalić z dyrekcją szkoły). Prosimy, aby katecheci dopilnowali imiennego podpisania arkuszy testowych przez uczniów. Po zakończeniu konkursu, wypełnione testy katecheta ma obowiązek zakleić w obecności uczniów, opieczętować kopertę i dostarczyć do Księdza Dziekana. Księży Dziekanów prosimy o powołanie Dekanalnej Komisji Konkursowej, która otworzy koperty, sprawdzi testy, ogłosi wyniki i wyłoni trzech uczniów do udziału w finale Konkursu oraz wypełni protokół drugiego etapu Konkursu.

Księży Dziekanów prosimy o powiadomienie katechetów o wynikach uzyskanych przez uczniów oraz przesłanie protokołu wyników do WNK w Przemyślu w terminie do 15 maja 2021 r.

Informację o dacie i formule przeprowadzenia finału Konkursu Biblijnego podamy w późniejszym terminie.

ks. Waldemar Janiga