• sobota, 24 Wrz 2022  10:00
  • sobota, 24 Wrz 2022  13:00
  • Parafia w Sieniawie
    ul. Kościuszki 6
    37-530 Sieniawa
    podkarpackie

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II organizuje w Sieniawie
kurs wprowadzający w lekturę Biblii.
Spotkania będą odbywać się w domu parafialnym
przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sieniawie.

Pierwsze spotkanie, w sobotę, 24 września 2022 r. o godz. 10.00,
poświęcone będzie sprawom organizacyjnym
oraz wprowadzeniu w problematykę owocnej lektury Pisma Świętego.

Kurs potrwa do lipca 2023 roku.
Zajęcia będą prowadzone w dwie soboty każdego miesiąca
(terminy będą podawane na bieżąco) w godz. 9.00-13.00.

Kurs jest bezpłatny i adresowany do wszystkich,
którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej.
Prowadzi go moderator Dzieła Biblijnego ks. dr hab. Stanisław Haręzga.

W ramach rocznego studium uczestnicy kursu zostaną wprowadzeni w zrozumienie treści
i zbawczego orędzia wszystkich ksiąg biblijnych.
Zdobyte umiejętności w korzystaniu z Biblii będą pomocne w dalszej osobistej formacji chrześcijańskiej,
w uczestnictwie i prowadzeniu grup i spotkań biblijnych, w rodzinnej i osobistej modlitwie lectio divina,
w podejmowaniu jakiejkolwiek formy apostolstwa i ewangelizacji.

Ukończenie kursu jest podstawowym warunkiem,
by stać się członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia, jakim jest Dzieło Biblijne.

Do udziału w kursie szczególnie zapraszamy chętnych z parafii dekanatu Sieniawa i Jarosław III.
Dodatkowe informacje można uzyskać u moderatora Dzieła Biblijnego:
harezga@poczta.onet.pl; kom.: 600 287 928.

Serdecznie zapraszamy!