Księży Żołnierzy jak i Mieszkańców Przemyśla bardzo serdecznie zapraszamy
w czwartek, 22 sierpnia 2019 r. na godz. 18.00
do Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej (ul. B. Joselewicza 1)
na koncert patriotyczny „LITANIA ZA POLSKĘ”
w wykonaniu Diakonii Muzycznej Archidiecezji Przemyskiej.

Koncert wpisuje się w obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i pragniemy go dedykować bohaterom naszej wolności, wśród których znaleźli się również księża żołnierze – zmuszeni do służby wojskowej w czasach komunistycznego zniewolenia, zachowali się jak trzeba! Poprzez to wydarzenie kulturalne chcemy także ofiarować Polsce nasze kapłańskie i żołnierskie „Zdrowaś”.

W imieniu organizatorów
ks. Tadeusz Biały z Diakonią Muzyczną AP