W sobotę, 25 maja 2019 r. zapraszamy na transmisję Mszy Świętej rozpoczynającej  historyczno-mariologiczne sympozjum naukowe organizowane w ramach przygotowań do koronacji Cudownego Wizerunku Matki Bożej Pocieszenia znajdującego się w kościele pw. św. Barbary w Przeworsku oraz pierwszej części sympozjum.

Początek transmisji o godz. 9:00.

Program sympozjum:

9.00 – Msza Święta w Kościele pw. Św. Barbary (OO. Bernardynów) w Przeworsku (transmitowana przez  Radio FARA)

10.30 – Powitanie zebranych w Miejskim Ośrodku Kultury przez Gwardiana Klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku o. Izajasza Styczyńskiego OFM i Burmistrza Miasta Przeworska dra Leszka Kisiela

10.40 –  Sesja I:

Teologia koronacji wizerunków Najświętszej Maryi Panny

dr hab. Wacław Siwak (Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu)

Maryja w życiu i działalności Bernardynów na przestrzeni wieków

mgr Ezechiel Lasota OFM (Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku)

Ikonografia obrazu Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia

dr Efrem Obruśnik OFM (Muzeum Prowincji OO. Bernardynów w Leżajsku)

Przerwa

11.50 – Sesja II:

Kult maryjny w środowisku Bernardynów przeworskich w XVII-XVIII w.

dr Aleksander Sitnik OFM (Wyższe Seminarium Duchowne w Kalwarii Zebrzydowskiej)

Kult Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku w latach 1772-1939

mgr Szymon Wilk (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Kult Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku w latach 1939-2018

mgr Małgorzata Wołoszyn (Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku)

Przerwa

13.00 – Sesja III:

Treści maryjne w kazaniach o. Jana Duklana Michnara OFM

mgr lic. Egidiusz Włodarczyk OFM (Klasztor OO. Bernardynów w Warszawie)

Łaskawość Matki Bożej Pocieszenia czczonej w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku

mgr Erwin Ceklarz (Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku)

Geograficzny zasięg kultu Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia – wybrane aspekty

dr Leszek Kisiel (Przeworsk)

Dyskusja