• sobota, 21 Sty 2023  09:00
  • sobota, 21 Sty 2023  12:00
  • Radio FARA
    ul. Grodzka 11
    37-700 Przemyśl
    podkarpackie

W dniach od 21 do 28 stycznia 2023 r. ( w drugim tygodniu ferii zimowych) zapraszamy słuchaczy i przyjaciół Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej do udziału w pielgrzymce śladami Jezusa po Ziemi Świętej.

Chodzenie śladami Jezusa jest doświadczeniem zmieniającym życie i pozwala wzrastać w chrześcijańskiej doskonałości. Będziesz zaskoczony Łaską… Te wyjątkowe miejsca święte można zobaczyć, dotknąć, ucałować, oddać cześć. Bądź przygotowany na spotkania z Chrystusem na ścieżkach, którymi On chodził, w górach, dolinach, na drogach i na jeziorze. ZAPRASZAMY.

PROGRAM PIELGRZYMKI

21.01.2023 – SPOTKANIE NA LOTNISKU
Spotkanie na lotnisku w Krakowie o godzinie …. (godzina wylotu zostanie podana na 2 tygodnie przed planowanym terminem wylotu). Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Izraela o godzinie …. Odbiór bagaży. Przejazd do hotelu w Betlejem. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

22.01.2023 – BETANIA, WADI QELT, JERYCHO, MORZE MARTWE, QUMRAN, KASR AL JAHUD
Śniadanie. Betania – kościół. Następnie przejazd do kanionu Wadi Qelt (panorama), Jerycho (najstarsze miasto świata) – krótki postój pod Qarantal – Góra Kuszenia Pana Jezusa oraz zdjęcia pod drzewem Sykomora. Dla chętnych możliwość wjazdu na Górę Kuszenia kolejką linową do Klasztoru Kuszenia (ok. 20 USD/os). Plażowanie i kąpiel w Morzu Martwym na prywatnej plaży (największa depresja na świecie – 428 m ppm). Następnie panorama na groty Qumran, gdzie znaleziono słynne zwoje Pisma Świętego. Możliwość odnowienia chrztu dla Pielgrzymów w rzece Jordan – Kasr Al Jahud – prawdziwe miejsce chrztu Pana Jezusa. Obiadokolacja. Nocleg.

23.01.2023 – EIN KAREM, YAD VASHEM, POLE PASTERZY, BETLEJEM
Śniadanie. Zwiedzanie Ein Karem – kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Następnie Yad Vashem – Instytut Pamięci ofiar pomordowanych podczas II wojny światowej. Następnie Pole Pasterzy – gdzie aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa. Przejazd do Betlejem – Bazylika Narodzenia Pana Jezusa. Kościół ten powstał w miejscu narodzenia Jezusa i jest najstarszym czynnym kościołem na świecie, Grota Mleczna, Grota św. Hieronima w kościele św. Katarzyny. Obiadokolacja. Nocleg.

24.01.2023 – JEROZOLIMA: DROGA KRZYŻOWA
Śniadanie. Wyjazd do Jerozolimy. Przejście przez bramę Św. Szczepana, Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, Droga Krzyżowa nabożeństwo) od miejsca skazania Jezusa – Via Dolorosa – do Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. Zwiedzanie Kotel Maarawi (Ściana Płaczu). Obiadokolacja. Nocleg.

25.01.2023 – GÓRA TABOR, GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, TABGA, KAFARNAUM
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd na północ. Przejazd wzdłuż Jeziora Galilejskiego. Tabga -miejsce cudownego rozmnożenia ryb i chleba oraz miejsce prymatu Piotra. Góra Błogosławieństw. Kafarnaum: Dom Piotra i stara synagoga, rejs po Jeziorze Galilejskim z modlitwą, śpiewaniem i tańcami. Zakwaterowanie w hotelu w Nazarecie lub Tyberiadzie. Obiadokolacja. Nocleg. Dla chętnych możliwość degustacji „Ryby św. Piotra” ( 25 USD/os).

26.01.2023 – KANA GALILEJSKA, NAZARET, HAJFA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Kany Galilejskiej – gdzie Jezus przemienił wodę w wino: dla chętnych możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina. Następnie przejazd do Nazaretu i zwiedzanie. Bazylika i grota Zwiastowania, dom św. Józefa – gdzie mieszkała św. rodzina. Następnie Sanktuarium proroka Eliasza i Matki Bożej – Stella Maris w Hajfie. W drodze do Betlejem zatrzymamy się w Cezarei Nadmorskiej, gdzie zobaczymy Akwedukt z czasów Rzymskich. Zakwaterowanie w hotelu w Betlejem. Obiadokolacja. Nocleg.

27.01.2023 – JEROZOLIMA: GÓRA OLIWNA – GÓRA SYJON
Śniadanie. Wyjazd autokarem na Górę Oliwną – panoramiczny widok na Wzgórze Świątynne oraz mury Starego Miasta. Następnie zwiedzanie kościoła Pater Noster – Ojcze Nasz, Kościół Dominus Flevit (Pan zapłakał), Ogród Oliwny – Getsemani i Bazylika Męki Pańskiej, kościół grobu Maryi. Góra Syjon – Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz grób króla Dawida. Kościół In Galicantu – kościół zaparcia się św. Piotra. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg. Dla chętnych zwiedzanie „Jerozolimy nocą” (ok. 30 USD/os).

28.01.2023 – POWRÓT – ZAKOŃCZENIE
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko. Odprawa i wylot do Polski. Przylot do Krakowa o godzinie…… (godzina wylotu zostanie podana na 2 tygodnie przed planowanym terminem). Zakończenie pielgrzymki.

ZGŁOSZENIA

Udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej należy zgłosić poprzez FORMULARZ

ROZMOWY O PIELGRZYMCE NA ANTENIE RADIA FARA