• środa, 24 Lip 2019  17:00
  • środa, 24 Lip 2019  19:00
  • Przeworsk Ratusz
    Rynek 1
    37-700 Przeworsk
    podkarpackie

Miasto Przeworsk i Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku serdecznie zapraszają na promocję publikacji zbiorowej „Consolatio Populi Prevorscensis. Studia z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku” pod redakcją Szymona Wilka. Wydarzenie będzie mieć miejsce 24 lipca (środa) o godz. 17:00 w Ratuszu w Przeworsku (ul. Rynek 1) – I piętro, Sala Narad. Promocji książki towarzyszyć będzie prezentacja oryginału przeworskiej księgi cudów z 1925 r.
Licząca 352 strony, ilustrowana 48 fotografiami publikacja zawiera jedenaście artykułów dotyczących m.in. teologicznego sensu koronacji, znaczenia tytułu „Matka Boża Pocieszenia”, treści ideowych przeworskiego obrazu, historii kultu w poszczególnych okresach historycznych, cudów i łaski Przeworskiej Madonny, geograficznego zasięgu czci Jej oddawanej oraz ikonografii inspirowanej cudownym wizerunkiem. Walor książki podnoszą zamieszczone po każdym z rozdziałów streszczenia w języku włoskim.
Wydanie publikacji jest owocem historyczno-mariologicznego sympozjum naukowego i stanowi ważny etap w przygotowaniach do koronacji Cudownego Obrazu Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia, która odbędzie się 8 września br.