Wydział Nauki Katolickiej zaprasza katechetów świeckich na rekolekcje (I seria),
które odbędą się w dniach 22-24 września 2023 r.
w Ośrodku KSM „Nadzieja” w Wybrzeżu k. Dubiecka.

Początek w piątek o godz. 18.00.
Temat: Katecheta sługą i świadkiem Słowa Bożego.

Rekolekcje poprowadzi ks. prof. Stanisław Haręzga,
wieloletni profesor WSD w Przemyślu i profesor KUL w Lublinie,
moderator  Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej.

UWAGA! Przypominam, że katecheci, którzy nie uczestniczyli w ubiegłym roku w rekolekcjach
są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie o odbyciu rekolekcji,
w trybie indywidualnym lub wspólnotowym,
w innym ośrodku rekolekcyjnym z wyszczególnionym terminem.

ks. Waldemar Janiga