Wydział Nauki Katolickiej informuje, że II seria rekolekcji dla katechetów świeckich
odbędzie się w dniach 18-20 października 2019 r.
w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Caritas w Zboiskach.

TEMAT: Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu (Rz 12,2)
PROWADZĄCY: ks. Marek Studenski (Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Bielsko-Żywieckiej)

Początek: piątek, 18 października 2019 r. o godz. 18.00.
Zakończenie: niedziela, 20 października 2019 r. ok. godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy!