• niedziela, 23 Cze 2019  20:00
 • środa, 26 Cze 2019  13:00
 • WSD w Przemyślu
  Zamkowa 5
  37-700 Przemyśl
  podkarpackie

Pierwsza seria tegorocznych rekolekcji kapłańskich w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu
odbędzie się w terminie 23-26 czerwca 2019 r.

 • Rozpoczęcie: niedziela, 23 czerwca 2019, godz. 20.00.
 • Zakończenie: środa, 26 czerwca 2019, godz. 13.00.
 • Prowadzący: o. Stefan Skórnóg OCD

Do uczestnictwa w rekolekcjach w tym terminie są zaproszeni kapłani wyświęceni w latach:

 • 1976, 1989, 1993, 1999, 2000, 2005, 2011, 2016

Kapłani, którym z poważnych racji nie odpowiada wyznaczony czas, mają możliwość wymiany terminu swych rekolekcji z osobą z innej serii tych ćwiczeń w aktualnym roku i załatwiają tę sprawę indywidualnie, zgłaszając jedynie odnośną informację do trzech dni przed ich rozpoczęciem na portierni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Podobnie, gdy ktoś z przyczyn zdrowotnych nie może podjąć wskazanej serii rekolekcji zobowiązany jest poinformować o tym, że będzie na niej nieobecny (taką wiadomość ma pozostawić na portierni Wyższego Seminarium Duchownego do trzech dni przed rozpoczęciem swojej serii ćwiczeń rekolekcyjnych) oraz dostarczyć odpowiednie zwolnienie lekarskie do końca września br. do Kurii Biskupiej i winien uczestniczyć w innej serii rekolekcji seminaryjnych dla kapłanów w danym roku.

Wszystkich kapłanów wyznaczonych na daną serię rekolekcji prosi się o potwierdzenie swego uczestnictwa w rekolekcjach do trzech dni przed rozpoczęciem wyznaczonej serii ćwiczeń rekolekcyjnych, na portierni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Sumienność i terminowe przekazanie koniecznych informacji w sprawie uczestnictwa, zamiany czy usprawiedliwionej nieobecności na danej serii rekolekcji pomoże Wyższemu Seminarium Duchownemu sprawniej przygotować pomieszczenia dla Czcigodnych Rekolektantów i ułatwi inne prace związane z rekolekcjami.

Wszyscy inni kapłani, nie wskazani na liście, a chętni do odprawienia swoich rekolekcji w Wyższym Seminarium Du­chownym w Przemyślu są proszeni, aby na portierni, zgłosili swój udział w konkretnej serii ćwiczeń rekolekcyjnych.