Zapraszamy młodych na 38. Studium Animatora RAM.

Rozpoczęcie: piątek, 24 września 2021 r.

Formacja odbywać się będzie w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu (Opactwo).

Studium Animatora RAM przygotowuje młodych ludzi do pracy z młodzieżą w grupach parafialnych i podczas różnych rekolekcji zwłaszcza wakacyjnych. Zajęcia na studium odbywają się raz w miesiącu w wyznaczone weekendy. Kandydaci na animatorów zdobywają podczas Studium Animatora wiedzę i umiejętności, które pozwalają im skuteczniej i przy pomocy ciekawych metod apostołować wśród swoich rówieśników. Studium trwa przez rok, podczas którego kandydaci na animatorów mają zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz uczestniczą w Kursie Nowe Życie z Bogiem. Studium kończy egzamin z zakresu wiedzy zdobytej na zajęciach oraz tygodniowe praktyki na turnusach rekolekcji RAM. Po pomyślnie zdanych egzaminach, przebytych praktykach oraz otrzymaniu pozytywnej opinii z parafii i od Rady RAM, kandydaci na animatorów otrzymują błogosławieństwo i krzyż animatora RAM.

Aby zostać przyjętym na Studium Animatora należy:

 1. Posiadać głęboką motywacje i chęć służenia w Kościele.
 2. Przyjąć Sakrament Bierzmowania.
 3. Złożyć dokumenty osobiście (w godzinach pracy Biura RAM) lub listownie na adres siedziby RAM: 37-700 Przemyśl, ul. Fredry 5/7:
  ♦ pozytywną opinię księdza proboszcza lub wikariusza,
  ♦ podanie na piśmie wg ustalonego wzoru znajdującego się na stronie internetowej (dostępne powyżej),
  ♦ kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie internetowej (dostępny powyżej),
  ♦ 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne.
 4. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc (90 miejsc).
 5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Kandydat składający podanie zostanie telefonicznie powiadomiony o przyjęciu na Studium.
 7. Animatorem może zostać kandydat, który w roku rozpoczęcia Studium skończył lub skończy 16 lat.
 8. Na Studium Animatora przywozimy: Pismo święte, różaniec, notatnik i długopis, segregator z koszulkami formatu A5, toaletowe rzeczy osobiste, ubranie codzienne, ubranie świąteczne (chłopcy – garnitur, dziewczyny – spódnica), piżamę lub dres do spania, śpiwór, buty pokojowe, instrument muzyczny (o ile ktoś gra), indeks (od listopada). Najlepiej spakować się w plecak lub torbę podróżną.

KONTAKT, INFORMACJE:

ZAPRASZAMY!