Karmelici Bosi w Przemyślu oraz Wspólnota Karmelitańskiego Ruchu Eawngelizacyjno-Modlitewnego zapraszają do udziału w Seminarium Odnowy Wiary, które odbędzie się w dniach od 29 kwietnia do 17 czerwca 2019 roku, w klasztorze Karmelitów Bosych w Przemyślu.

Rozpoczęcie w poniedziałek, 29 kwietnia 2019 o god. 17.00 (rejestracja od godziny 16.30 w krużgankach przy sali rycerskiej – wejście od furty).

Zapisy do 15 kwietnia br. w zakrystii kościoła Karmelitów Bosych po Mszach św, telefonicznie: 535 533 201 (wtorki i czwartki 18.00-20.00) oraz mailowo: kontakt@krem-karmel.pl, temat: Seminarium-zgłoszenie.

Informacje szczegółowe na poniższym plakacie i na tej stronie lub pod numerem kom. 535 533 201.

Słowo głoszą O. dr Andrzej Ruszała OCD, Ks. Prałat Marian Rajchel, Ks. Bartłomiej Zakrzewski i Pani Krystyna Sobczyk, ewangelizatorka i autorka książki „Przebaczenie Boskie lekarstwo”.
Seminarium Odnowy Wiary jest formą 9-tygodniowych rekolekcji, podczas których głoszone są kerygmatyczne konferencje. Pomaga ono w odnowieniu osobistej relacji z Bogiem, w dojrzałym i zdecydowanym zwróceniu się ku Jezusowi Chrystusowi poprzez pogłębienie modlitwy osobistej i wspólnotowej oraz przyjęciu osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy w swoim życiu, a także w rozpoznaniu Jego darów jakie w nas złożył podczas Chrztu Świętego. To czas powrotu do domu Ojca. W przeżywaniu tego czasu pomogą świadectwa osób żyjących w wolności dzieci Bożych, które doświadczyły wewnętrznego uzdrowienia i uwolnienia mocą Ducha Świętego. Konferencjom towarzyszą spotkania w zamkniętych, stałych grupkach dzielenia, w których uczestnicy dzielą się owocami swojej codziennej modlitwy osobistej na kanwie Słowa Bożego.

Każdy uczestnik Seminarium otrzymuje duchowy codziennik, a nim sigla fragmentów biblijnych z krótkim wprowadzeniem do rozważania na każdy dzień.
Seminarium to również okazja do odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego, przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, przystąpienia do spowiedzi z całego życia oraz możliwość skorzystania z indywidualnej modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne oraz modlitwy o wylanie darów Ducha Świętego.
Podczas seminarium można skorzystać z pomocy duchowej kapłana i liczyć na duchowe towarzyszenie osoby świeckiej – animatora grupki dzielenia.