Archidiecezjalny Duszpasterz Trzeźwości wraz z Radą Programową,
w uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej,
zapraszają Dekanalnych Duszpasterzy Trzeźwości na spotkanie
z udziałem Metropolity Przemyskiego, abp. Adama Szala.

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 4 grudnia 2021 r. o godz. 8.30
w sali wykładowej Domu Rekolekcyjnym Opactwa Sióstr Benedyktynek w Przemyślu.

Przewidywane zakończenie spotkania ok. godz. 12.30.

Bardzo proszę o obecność!

Archidiecezjalny Duszpasterz Trzeźwości
ks. prał. Adam Wąsik