Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, zaprasza odpowiedzialnych za poszczególne grupy synodalne
na spotkanie presynodalne, które odbędzie się w czwartek, 23 czerwca 2022 r. w Przemyślu
i będzie połączone z celebracją uroczystości odpustowych w Archikatedrze Przemyskiej.
Msza święta w Archikatedrze rozpocznie się o godz. 18.00.

Księży odpowiedzialnych za poszczególne sektory duszpasterstwa i grupy synodalne,
proszę, aby poinformowali swoich najbliższych współpracowników
oraz przekazali zaproszenie do wspólnego uczestnictwa w modlitwie
za synod powszechny i naszą Archidiecezję.

ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii Metropolitalnej