• wtorek, 8 Lut 2022  09:00
  • środa, 9 Lut 2022  14:00
  • Collegium Marianum
    ul. św. bpa Pelczara 4
    37-700 Przemyśl
    podkarpackie

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją pandemiczną planowane spotkanie zostało ODWOŁANE.

 

Zgodnie z wytycznymi Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętego przez Konferencję Episkopatu Polski 1. maja 2003 r., organizowane są Spotkania Rejonowe Duszpasterstwa Rodzin. Ich celem jest lepsze poznanie problemów poszczególnych diecezji oraz usprawnienie współpracy między Radą do spraw Rodziny KEP, Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin KEP, diecezjalnymi duszpasterzami rodzin i diecezjalnymi doradcami życia rodzinnego. Polska podzielona jest na sześć rejonów, po kilka sąsiadujących ze sobą diecezji. Nasza archidiecezja należy do rejonu wschodniego. W jego skład wchodzą także archidiecezja lubelska, diecezja rzeszowska, sandomierska, siedlecka i zamojska. Spotkania rejonowe organizowane są po kolei przez poszczególne ośrodki diecezjalne. W tym roku zadanie organizacji spotkania przypadło dla Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

Spotkanie będzie miało miejsce w dniach 08-09 lutego 2022 r. w Collegium Marianum, Centrum Formacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej. Uczestnicy spotkania znajdą okazję do zapoznania się z życiem rodziny Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów oraz z praktyką, treścią i metodą rekolekcji ewangelizacyjnych organizowanych przez wiele lat na terenie naszej archidiecezji. W planie jest również odwiedzenie klasztoru sióstr karmelitanek bosych, gdzie będzie czas na wspólną modlitwę w intencji wszystkich rodzin. Planowane jest także zwiedzanie naszego miasta oraz wizyta w siedzibie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin przy ul. ks. Piotra Skargi 6.
W spotkaniu wezmą udział m.in.: Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Wątroba – delegat Rady do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, ks. dr Przemysław Drąg – dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, pani Beata Choroszewska – krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego, oraz diecezjalni duszpasterze i diecezjalni doradcy życia rodzinnego.