Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej przypomina o kolejnym spotkaniu w ramach Szkoły Ceremoniarza LSO. Zajęcia mają charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia funkcji ceremoniarza i są skierowane do ministrantów i lektorów od 3 klasy gimnazjum do końca szkoły ponadgimnazjalnej oraz członków innych wspólnot formacyjnych, pragnących pełnić tę funkcję.

Kurs składa się z czterech spotkań, które zostaną oficjalnie podsumowane i zwieńczone specjalnym błogosławieństwem podczas dorocznej Pielgrzymki LSO (Dubiecko, 25 czerwca 2016).

Drugie spotkanie odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2016 w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu.

Koszt: 50 zł.

Trzeba zabrać:

 • Pismo Święte
 • różaniec
 • śpiwór
 • notatnik + coś do pisania

W razie pytań prosimy o kontakt  .

PROGRAM

piątek, 8 kwietnia 2016

 • 16.30 – Przyjazd.
 • 17.00 – Spotkanie wprowadzające. /ks. Jacek Zarzyczny/
 • 17.30 – Konferencja:Msza święta – największy dar dla Kościoła. Obrzędy wstępu./ks. dr Łukasz Jastrzębski/
 • 18.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
 • 19.00 – Kolacja.
 • 20.00 – Konferencja: Liturgia Słowa./ks. dr Maciej Dżugan/
 • 21.00 – Apel Jasnogórski – modlitwy wieczorne.
 • 22.00 – Spoczynek nocny.

sobota, 9 kwietnia 2016

 • 7.00 – Pobudka.
 • 7.30 – Modlitwy poranne.
 • 8.00 – Śniadanie.
 • 9.00 – Konferencja: Liturgia Eucharystyczna./ks. Marek Szczepański/
 • 10.00 – Czas wolny.
 • 10.30 – Konferencja: Obrzędy zakończenia./ks. dr Łukasz Jastrzębski/
 • 12.00 – Eucharystia.
 • 13.00 – Obiad.
 • 14.30 – Ćwiczenia liturgiczne, cz. 1.
 • 16.00 – Czas wolny.
 • 16.30 – Ćwiczenia liturgiczne, cz. 2.
 • 17.30 – Ćwiczenia liturgiczne.
 • 18.30 – Kolacja.
 • 19.00 – Zakończenie i rozjazd do domu.