Umęczon pod Ponckim Piłatem to misterium pasyjno-wielkanocne, które przenosi nas w tajemnicę ostatnich dni życia, a także śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Pomimo braku krwawych scen biczowania czy krzyżowania Jezusa, sztuka ta porusza serce widza mocą mówionego słowa. W czasie spektaklu staniemy wraz z Piłatem przed takim samym wyborem, z jakim boryka się współczesny człowiek: stanąć w obronie Jezusa czy przeciw niemu, być z nim i stracić, czy go odrzucić i zachować przynajmniej pozory świętego spokoju. Wraz Maryją wybiegniemy na spotkanie Zmartwychwstałego Pana,  by znów zobaczyć jego ręce, naznaczone krwawymi ranami, a zarazem pieczęciami miłości. Zaś w Wieczerniku będziemy świadkami rozterek uczniów Jezusa, na które szuka odpowiedzi także  współczesny uczeń Jezusa: czy to wszystko co mówił, o czym nauczał, czy te cuda jakie widzieli były tylko pięknym ale niespełnionym snem?

Misterium ma poruszyć nasze serca, wlać w nie wiarę, nadzieję i miłość.
Dlatego każdy bilet będzie jednocześnie darem naszego serca dla Krośnieńskiego Hospicjum,
bo miłości nie można mierzyć tylko słowami, ale czynami.

W sztuce wystąpią aktorzy Małej Sceny Wielkich Serc,
którzy na co dzień znani są innych ról takich jak: kochająca żona, oddany mąż,
dobra i kochająca mama, nauczycielka, handlowiec czy urzędnik.
Jednym słowem Piłat i jego żona, Maria Magdalena, apostołowie, to może ktoś z nas
i właśnie dlatego tak łatwo będzie odnaleźć siebie samego w pytaniach, łzach, radościach,
jakie zobaczymy i usłyszymy na scenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
w sobotę, 25 marca 2023 r. o godz. 17.00.

Cegiełki na rzecz Krośnieńskiego Hospicjum (w cenie 10 zł) do nabycia w kasie biletowej RCKP
otwartej od poniedziałku do piątku 10.00-17.30
oraz godzinę przed wydarzeniem Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
sprzedaz.imprez@rckp.krosno.pl | tel. 13 43 218 98 w. 159 | www.rckp.krosno.pl