Zaproszenie na warsztaty biblijne dla archiprezbiteratu krośnieńskiego

(dekanaty: Dukla, Krosno I, Krosno II, Krosno III, Miejsce Piastowe, Rymanów)

W związku z realizacją diecezjalnego programu duszpasterskiego „W mocy Bożego Ducha” Wydział Duszpasterski i Dzieło Biblijne zapraszają na warsztaty biblijne: „Słowa Boga są Duchem i Życiem”.

Warsztaty adresowane są do animatorów i członków stowarzyszeń, ruchów, małych grup i wspólnot parafialnych oraz wszystkich, którzy zainteresowani są lekturą Biblii, celem pogłębienia ich formacji biblijnej i przygotowania do współpracy w ramach parafialnej szkoły słowa Bożego. Impulsem do powstania takiej szkoły są tegoroczne comiesięczne spotkania biblijne w parafiach archidiecezji oparte na błogosławieństwach Jezusa z Mt 5,1-12.

Warsztaty odbędą się w sobotę, 26 stycznia 2019 r. w godz. 10.00 – 16.00
w Parafii pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli (ul. Kard. Wyszyńskiego 30) w Krośnie.

PROGRAM:

Słowa Boga są Duchem i Życiem

10.00 – 11.00 – KONFERENCJA 1

Jak owocnie czytać Biblię?

 • Wierzyć, że jest słowem Bożym
 • Czytać ją ze zrozumieniem
 • Szukać w niej sensu duchowego
 • Modlić się i żyć jej duchowym pokarmem

11.15 – 12.15 – KONFERENCJA 2

Jak być świadkiem i apostołem słowa Bożego?

 • Potwierdzać w swoim życiu wierność Boga danemu Słowu
 • Zadbać o lekturę Biblii w swojej rodzinie
 • Uczestniczyć w parafialnych inicjatywach apostolatu biblijnego
 • Należeć do kręgu biblijnego lub grupy modlitewno-biblijnej

12.15 – 13.00 PRZERWA NA POSIŁEK

13.00 – Wspólnotowa lectio divina J 6,60-71

 • 13.00 – 13.30 – Wprowadzenie w lectio
 • 13.30 – 14.00 – Czas na osobistą medytację, modlitwę i kontemplację
 • 14.00 – 14.30 – Dzielenie się Słowem

14.30 – 15.00 – Informacja o diecezjalnym projekcie „Odnowa biblijna parafii”

15.00 – 15.30 – Końcowe błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

prowadzący: ks. Stanisław Haręzga
moderator Dzieła Biblijnego