• sobota, 3 Gru 2022  10:00
  • sobota, 3 Gru 2022  14:00
  • Dom św. Józefa
    ul. 3 Maja 96
    37-514 Munina
    podkarpackie

Wydział Nauki Katolickiej zaprasza katechetów na warsztaty metodyczne
pt. Przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
i osób ze spektrum autyzmu do sakramentu bierzmowania.
Dzielenie się doświadczeniem i pomocami dydaktycznymi
.

Zajęcia odbędą się w sobotę, 3 grudnia 2022 r. o godz. 10.00
w Domu św. Józefa Sióstr Służebniczek w Muninie (ul. 3 Maja 96).

Zgłoszenia przyjmują ks. Waldemar Janiga oraz Elżbieta Maciołek.