Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, zachęca wszystkich duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych do różańcowej modlitwy przy krzyżach i kapliczkach na terenie wszystkich parafii Archidiecezji Przemyskiej. Wspólna modlitwa, w duchowej łączności z całą Archidiecezją, odbędzie się w sobotę, 14 września 2019 r.

Wezwanie do sięgnięcia po różaniec, trwanie z Maryją przy Jezusowym krzyżu, niech stanie się dla nas inspiracją do wzmożonej modlitwy wynagradzającej za grzechy zobojętnienia w wierze, niech przyczyni się do budowania wzajemnej jedności i solidarności parafialnej i sąsiedzkiej oraz niech będzie manifestacją wiary i świadectwem przemieniającym zatwardziałość zobojętniałych serc.

Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich wiernych, w szczególności wspólnoty dziecięce i młodzieżowe. Apel o łączność modlitewną przekażmy również osobom chorym, cierpiącym, przebywającym w różnych ośrodkach leczniczych i sanatoryjnych. Zachęcamy wszystkich, by stosowne modlitwy przeżyli także w gronach rodzinnych, przy domowych lub przydrożnych kapliczkach z wizerunkami krzyża.

Księży proboszczów i wikariuszy proszę o zaplanowanie miejsca tego wydarzenia w swoich parafiach (kościół, krzyż misyjny, przydrożny krzyż, kapliczka, miejsce upamiętniające ważne wydarzenia religijne lub patriotyczne) oraz podanie stosownego ogłoszenia w parafii (czas, miejsce, sposób prowadzenia nabożeństwa).

W przygotowaniu nabożeństw można posłużyć się materiałami zamieszczonymi do pobrania poniżej.

Wśród propozycji modlitewnych powinna znaleźć się modlitwa różańcowa (np. dziesiątek różańca, w szczególności tajemnicy śmierci Pana Jezusa na krzyżu) oraz intencja ekspiacyjna (wynagradzająca) za wszelkie grzechy raniące Chrystusa i Jego Kościół. Naszą intencją modlitewną obejmijmy również sprawę powołań w Archidiecezji oraz jedności w rodzinach, parafiach i Ojczyźnie.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
ks. Jan Szeląg
Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

DO POBRANIA: