W dniu 1 lipca 2022 r. w wieku 59 lat, mając 33 lata kapłaństwa, zmarł śp. Ksiądz Kanonik Jerzy Sepioł, proboszcz parafii pw. św. Jacka w Będziemyślu. Eksporta do kościoła parafialnego w Będziemyślu będzie miała miejsce w niedzielę, 3 lipca 2022 r. o godz. 15.00.Przewodniczył będzie biskup Stanisław Jamrozek z Przemyśla. Natomiast pogrzeb śp. Księdza Kanonika Jerzego Sepioła pod przewodnictwem biskupa Edwarda Białogłowskiego odbędzie się w poniedziałek 4 lipca 2022 r. w Harklowej o godz. 11.00.

Ksiądz Kanonik Jerzy Sepioł, urodził się 15 stycznia 1963 r. w Brzostku jako syn Władysława i Jadwigi Dranka. Egzamin dojrzałości złożył w 1983 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Jaśle. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze przemyskiej z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka w dniu 14 czerwca 1989 r.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!