W piątek, 18 stycznia br., zmarł ks. prał. Tadeusz Szetela,
pierwszy proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie.

EKSPORTA: poniedziałek, 21 stycznia 2019 r. o godz. 16.00
w Parafii pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie.

POGRZEB: wtorek, 22 stycznia 2019 r. o godz. 12.00
w Parafii pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie.
Po Mszy św. pochówek na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie.

Ks. prał. Tadeusz Szetela urodził się 3 stycznia 1924 r. w Dobrzechowie. Po ukończeniu studiów w przemyskim WSD, przyjął święcenia kapłańskie 22 czerwca 1952 r. Pracował jako wikariusz w Majdanie Królewskim, Łańcucie, Zarzeczu i Krośnie, gdzie – jak się później okazało – katechizował przez 22 lata. Od 1966 r. pełnił funkcję rektora kościoła pw. św. Wojciecha w Krośnie, a następnie (od 1982 r.) proboszcza nowo utworzonej parafii pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej, której tworzył zręby i w której wybudował nowy kościół. 1 sierpnia 1999 r. przeszedł na emeryturę. Był Kapelanem Jego Świątobliwości i Honorowym Obywatelem Miasta Krosna.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!