Zajęcia będą miały charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia funkcji ceremoniarza. Są skierowane do ministrantów i lektorów od 3 klasy gimnazjum do końca szkoły ponadgimnazjalnej oraz członków innych wspólnot formacyjnych, pragnących pełnić tę funkcję.

Formacja Ceremoniarzy odbywać się będzie w Collegium Marianum w Przemyślu w trzech terminach:

  • 18-19 listopada 2016 (piątek, sobota)
  • 17-18 marca 2017 (piątek, sobota)
  • 21-22 kwietnia 2017 (piątek, sobota)

Zgłoszenia:

Program spotkania zostanie podany w późniejszym terminie.

Trzeba zabrać:

  • pisemną zgodę rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich)
  • Pismo Święte
  • różaniec
  • śpiwór
  • notatnik + coś do pisania

Zwieńczenie Szkoły Ceremoniarza będzie miało miejsce podczas dorocznej pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza do Archikatedrze Przemyskiej (czerwiec 2022).