Strona głównaINFORMACJE

Kuria Metropolitalna w Przemyślu

Kuria Metropolitalna

Plac Katedralny 4A
37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 678 66 94
e-mail: kuria@przemyska.pl

Wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, należy przesyłać w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane.
Kancelaria Kurii Metropolitalnej nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:
  • poniedziałek-piątek w godz. 9.00 – 13.00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych i uroczystości kościelnych.

Skip to content