Plac Katedralny 4A
37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 678 74 60
e-mail: trybunal@przemyska.pl

PRZYJMOWANIE STRON:
 • poniedziałki i środy w godz. 9.00 – 16.00
 • wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.00 – 13.00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, uroczystości kościelnych oraz dodatkowo (w 2019 r.):
2 lutego, 19 marca, 18-20 kwietnia (Triduum Wielkiego Tygodnia),
3 maja, 10 czerwca, 29 czerwca, 15 sierpnia, 26 sierpnia, 2 listopada, 24 grudnia, 31 grudnia

WIKARIUSZ SĄDOWY (OFICJAŁ)
 • ks. Piotr Baraniewicz
WICEOFICJAŁ
 • ks. Stanisław Czenczek
NOTARIUSZE
SĘDZIOWIE
 • ks. Józef Bar
 • ks. Marek Cisek
 • ks. Michał Czelny
 • ks. Tadeusz Dec
 • ks. Mieczysław Federkiewicz
 • ks. Jan Gołąb
 • ks. Marian Hofman
 • ks. Adam Hus
 • ks. Janusz Paszek
 • ks. Krzysztof Pawliszko
 • ks. Bartosz Rajnowski
 • ks. Patryk Szymański
AUDYTOR
 • ks. Piotr Dziuk
OBROŃCY WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO
 • ks. Grzegorz Delmanowicz
 • ks. Tadeusz Musz CSMA
 • s. Amadeus Czesława Pacławska
 • Łukasz Sztolf
 • Małgorzata Sztolf
PROMOTOR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • ks. Zbigniew Głowacki
ADWOKACI
 • ks. Roman Wawro, tel. 16 678 71 73
 • Piotr Prokopowicz, kom. 781 073 969
 • Ewa Radyk, kom. 784 398 812