Plac Katedralny 4A
37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 678 74 60
e-mail: jbar@przemysl.opoka.org.pl

PRZYJMOWANIE STRON:
 • poniedziałki i środy w godz. 9.00 – 16.00
 • wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.00 – 13.00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, uroczystości kościelnych oraz dodatkowo (w 2019 r.):
2 lutego, 19 marca, 18-20 kwietnia (Triduum Wielkiego Tygodnia),
3 maja, 10 czerwca, 29 czerwca, 15 sierpnia, 2 listopada, 24 grudnia, 31 grudnia

WIKARIUSZ SĄDOWY (OFICJAŁ)
 • ks. prał. dr Józef Bar, tel. dom. 16 678 33 03
WICEOFICJAŁOWIE
 • ks. dr Piotr Baraniewicz
 • ks. prał. Stanisław Czenczek
NOTARIUSZE
OBROŃCY WĘZŁA
 • s. mgr lic. Amadeus Czesława Pacławska
 • ks. dr Grzegorz Delmanowicz
 • ks. mgr lic. Piotr Dziuk
 • ks. mgr lic. Tadeusz Musz CSMA
 • ks. mgr lic. Stanisław Świder
 • mgr lic. Łukasz Sztolf
PROMOTOR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • ks. prał. dr Zbigniew Głowacki
ADWOKACI
 • ks. prał. dr Roman Wawro, tel. 16 678 71 73
 • p. Piotr Prokopowicz, kom. 781 073 969
 • p. Ewa Radyk, kom. 784 398 812
SĘDZIOWIE
 • ks. mgr lic. Marek Cisek
 • ks. mgr lic. Michał Czelny
 • ks. mgr lic. Tadeusz Dec
 • ks. dr Mieczysław Federkiewicz
 • ks. dr Jan Gołąb
 • ks. dr Marian Hofman
 • ks. mgr lic. Adam Hus
 • ks. dr Janusz Paszek
 • ks. mgr lic. Krzysztof Pawliszko
 • ks. prał. mgr lic. Bartosz Rajnowski
 • ks. mgr. lic. Patryk Szymański